Aktuální místní omezení lezení
Sezónní omezení lezení
Zakázané sektory
MG
Orgány OP
Dokumenty OP
Dokumenty orgánů státní ochrany přírody
Orgán státní OP Doprovodné informace Dotčené sektory
Národní park České Švýcarsko Opatření obecné povahy (výjimka ze zákazu pro pravý břeh Labe)
vydáno dne 22. 12. 2017,
platí od 22. 12. 2017,
Ostatní sektory Labských pískovců
Labské údolí - pravý břeh,
Národní park České Švýcarsko Opatření obecné povahy (výjimka ze zákazu pro pravý břeh Labe) - mapa
vydáno dne 22. 12. 2017,
platí od 22. 12. 2017,
Ostatní sektory Labských pískovců
Labské údolí - pravý břeh,
CHKO Slavkovský les Souhlas s provozováním činností a značení v NPP Svatošské skály
vydáno dne 22. 12. 2015,
platí od 22. 12. 2015,
Ostatní sektory západních Čech
Svatošské skály,
CHKO Žďárské vrchy Souhlas s prováděnim značeni horolezeckých terenů a umísťovánim horolezeckych zařízeni na území PP Černá skála
vydáno dne 31. 10. 2016,
platí od 31. 10. 2016,
Žďárské vrchy
Černá skála,
CHKO Žďárské vrchy Vyhlášení přírodní památky Černá skála
vydáno dne 30. 6. 2016,
platí od 30. 6. 2016,
Žďárské vrchy
Černá skála,
CHKO České středohoří Povolení lezení v NPR Zlatník.
vydáno dne 21. 7. 2017 12:25:11,
platí od 21. 7. 2017 12:25:19,
Povolení lezení v NPR Zlatník.
České středohoří
Zlatník,
Minsterstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
vydáno dne 27. 3. 2017,
platí od 15. 4. 2017,
České středohoří
Zlatník,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území CHKO Český ráj
vydáno dne 18. 10. 2016,
platí od 18. 10. 2016,
Hruboskalsko
Apolena, Borecké skály, Centrální Skalák, Hrad Trosky, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Klokočské skály, Koberovy, Kozákov (Proskalí), Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
CHKO Český kras Souhlas z lezením v NPP Kotýz
vydáno dne 17. 5. 2016,
platí od 17. 5. 2016,
V úsecích na obou stranách Sloní hlavy je možno lézt celoročně, v ostatních částech stěn je lezení možné od 1.7. do 28.2. následujícího roku, osazování nových jisticích prvků je zakázáno.
Ostatní sektory Českého krasu
Kotýz,
CHKO Moravský kras NPR Vývěry Punkvy a Býčí skála 2015-2025
vydáno dne 15. 4. 2015,
platí od 1. 1. 2015,
Moravský kras
Josefovské údolí, Žleby,
CHKO Moravský kras Rudice - Výjimka pro roky 2015-2025 oprava
vydáno dne 15. 4. 2015,
platí od 1. 1. 2015,
Moravský kras
Rudické propadání,
CHKO Moravský kras Rudice - Výjimka pro roky 2015-2025
vydáno dne 15. 4. 2015,
platí od 1. 1. 2015,
Moravský kras
Rudické propadání,
Ministerstvo životního prostředí - odbor zvláště chráněných oblastí přírody Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
vydáno dne 12. 1. 2009,
CHKO Lužické hory Nařízení o zřízení přírodní památky Bílé kameny
vydáno dne 12. 6. 2006,
platí od 12. 6. 2006,
CHKO Kokořínsko Stanovisko CHKO Kokořínsko (k horolezeckým aktivitám)
vydáno dne 7. 1. 2015,
platí od 7. 1. 2015,
Kokořínsko
Blatečky, Planý a Kokořínský důl, Mšeno, Chudolazy, Beškov, Dražejov, Osinalice, Vidim, Rač, Tubož, Houska, Zakšín, Želízy, Tupadly, Zimoř,
Severní sektory Dubských skal
Doksy, Obrok, Roklice a Loubenský potok, Skalská tabule, Vlhošť a okolí, Česká Lípa,
CHKO Jizerské hory NPR Jizerskohorské bučiny: povoleni 2013-2020, příloha 9 a 10
vydáno dne 28. 3. 2012,
body GPS v XLS
Jizerské hory
Jizerské hory,
CHKO Pálava Povolení výjimky ze zákazu lezení na Pálavě.
vydáno dne 30. 7. 2014,
platí od 30. 7. 2014,
Povolení lezení na některých vyjmenovaných skalách na Pálavě.
Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy,
CHKO Labské pískovce Základní informace pro horolezce v rezervacích Kaňon Labe a Tiské stěny
vydáno dne 6. 6. 2014,
kompilace základních informací
Ostatní sektory Labských pískovců
Labské údolí - levý břeh, Tisá,
CHKO Český kras NPR Karlštejn: Lom Paraple Povolení 2014-2023
vydáno dne 31. 3. 2014,
platí od 31. 3. 2014,
Ostatní sektory Českého krasu
Solvayovy lomy,
CHKO Broumovsko NPR Adršpašsko Teplické skály: Povoleni_2014_2018
vydáno dne 10. 4. 2014,
platí od 10. 4. 2014,
Povolení lezení v Adršpachu a Teplicích pro léta 2014 až 2018, včetně definování podmínek, za kterých je souhlas vydán.
Adršpašsko-teplické skály
Adršpašské skály, Skály, Teplické skály,
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odb.ŽP Vyhláška hl. m. Prahy č.23/1991, kterou se doplňuje vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze
vydáno dne 4. 9. 1991,
Obsahuje zákaz lezení na Strahovském pískovci.
Praha a okolí
Strahovský pískovec,
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odb.ŽP Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP
vydáno dne 4. 7. 1988,
Obsahuje zákaz lezení na Strahovském pískovci.
Praha a okolí
Strahovský pískovec,
Krajský úřad kraje Vysočina Stanovisko k žádosti o udělení výjimky v PR Vírská skalka
vydáno dne 3. 10. 2013,
Výsledek: bez nějakých povolení je lezení možné v období 1.7. do 31.12. (tj. mimo hnízdění výra velkého), pro celoroční lezení by muselo požádáno o výjimku za Zákona o ochraně přírody.
Ostatní sektory Českomoravské vrchoviny
Vírské skály,
Krajský úřad kraje Vysočina Nařízení Kraje Vysočina o zřízení PR Vírská skalka
vydáno dne 10. 4. 2012,
Zřízení přírodní rezervace Vírská skalka.
Ostatní sektory Českomoravské vrchoviny
Vírské skály,
Krajský úřad Libereckého kraje Rozhodnutí o souhlasu s lezením v PP Údolí Jizery.
vydáno dne 6. 12. 2013,
platí od 6. 12. 2013,
Souhlas s lezením na přesně vyjmenované skalní útvary na území PP Údolí Jizery (podmínky: bez MG, zákaz nových cest, drytooling jen v přesně vymezených místech atd.)
Skály v údolí Jizery
Krkavčí skály v údolí Jizery, Mníšek (Myší skála),
Krajský úřad pro Moravskoslezký kraj Souhlas s provozováním lezení v PP Váňův kámen
vydáno dne 5. 11. 2013,
platí od 5. 11. 2013,
Severní Morava - ostatní sektory
Štramberk,
CHKO Kokořínsko Souhlas s lezením v PP Stříbrný vrch pro roky 2013-2023.
vydáno dne 12. 8. 2013,
platí od 12. 8. 2013,
Severní sektory Dubských skal
Vlhošť a okolí,
CHKO Beskydy Povolení lezení v NPR Pulcin Hradisko (2013-2017)
vydáno dne 5. 6. 2013,
platí od 5. 6. 2013,
Moravské pískovce
Javorníky,
CHKO Broumovsko Povolení lezení v NPR Broumovské stěny a v NPP Polické stěny
vydáno dne 25. 4. 2013,
platí od 25. 4. 2013,
Broumovské stěny
Hvězda, Slavenské skály, V horách, Velká plošina stěn, Za Machovským křížem,
CHKO Jizerské hory NPR Jizerskohorské bučiny: povoleni 2013-2020
vydáno dne 28. 3. 2012,
platí od 28. 3. 2012,
Jizerské hory
Jizerské hory,
CHKO Jizerské hory NPR Jizerskohorské bučiny: povoleni 2013-2020, příloha 8
vydáno dne 28. 3. 2012,
platí od 28. 3. 2012,
Jizerské hory
Jizerské hory,
CHKO Jizerské hory NPR Jizerskohorské bučiny: povoleni 2013-2020, mapové přílohy 1 až 7
vydáno dne 28. 3. 2012,
platí od 28. 3. 2012,
Jizerské hory
Jizerské hory,
CHKO Labské pískovce PP Tiské stěny_Souhlas 2013-2017 - Příloha 3: zakázané cesty
vydáno dne 23. 4. 2013,
platí od 23. 4. 2013,
Povolení lezení v Tisé - seznam zakázaných cest
Ostatní sektory Labských pískovců
Tisá,
CHKO Labské pískovce PP Tiské stěny_Souhlas 2013-2017 - Příloha 2: vymezení území PP
vydáno dne 23. 4. 2013,
platí od 23. 4. 2013,
Povolení lezení v Tisé - vymezení území, kterého se to týká
Ostatní sektory Labských pískovců
Tisá,
CHKO Labské pískovce PP Tiské stěny_Souhlas 2013-2017 - Příloha 1: vymezení území PP
vydáno dne 23. 4. 2013,
platí od 23. 4. 2013,
Povolení lezení vTisé - mapa území, kterého se to dotýká
Ostatní sektory Labských pískovců
Tisá,
CHKO Labské pískovce PP Tiské stěny_Souhlas 2013-2017
vydáno dne 25. 3. 2013,
platí od 25. 3. 2013,
Povolení lezení v Tisé.
Ostatní sektory Labských pískovců
Tisá,
Okresní národní výbor v Benešově Vyhláška ONV v Benešově o zvláštní ochraně území Čížov
vydáno dne 15. 11. 1990,
platí od 1. 11. 1990,
Týká se Čížova a Vlčí rokle, o povolení nebo zákazu lezení zde není nic uvedeno.
Posázaví
Zbořený Kostelec,
Národní park České Švýcarsko Návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko
vydáno dne 26. 6. 2001,
platí od 26. 6. 2001,
NP České Švýcarsko
Hřensko, Jetřichovice, Kyjovské údolí, Brtníky, Na Tokáni, Vysoká Lípa,
České Švýcarsko
Srbská Kamenice, Všemily, Vřesová dolina,
Národní park České Švýcarsko Návštěvní řád NPČŠ - Příloha 2
vydáno dne 19. 1. 2001,
platí od 26. 6. 2001,
Abecední seznam povolených skal na území NPČŠ.
NP České Švýcarsko
Hřensko, Jetřichovice, Kyjovské údolí, Brtníky, Na Tokáni, Soutěsky, Vysoká Lípa,
CHKO Labské pískovce Vyhrazení míst pro provozování horolezectví v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe
vydáno dne 5. 11. 2012,
platí od 5. 11. 2012,
Omezení lezení na pravém břehu Labe.
CHKO Kokořínsko Podmínky povolení lezení na územé CHKO Kokořínsko
vydáno dne 28. 6. 1994,
platí od 28. 6. 1994,
CHKO Kokořínsko Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na Vlhošti
vydáno dne 10. 4. 2012,
platí od 10. 10. 1996,
CHKO Kokořínsko Souhlas s provozováním horolezectví na území PP Stříbrný vrch
vydáno dne 14. 8. 2006,
platí od 14. 8. 2006,
Severní sektory Dubských skal
Vlhošť a okolí,
Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas s provozováním horolezecké činnosti
vydáno dne 21. 9. 2011,
platí od 21. 9. 2011,
Křivoklátsko
Přílepská skála,
Ministerstvo životního prostředí - Liberec Souhlas s lezením v PP Borecké skály
vydáno dne 9. 9. 2011,
platí od 9. 9. 2011,
Hruboskalsko
Borecké skály,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území Českého ráje pro léta 2011 - 2016 (mapa 2)
vydáno dne 15. 8. 2011,
platí od 15. 8. 2011,
Povolení lezení v České ráji.
Hruboskalsko
Apolena, Centrální Skalák, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Prachovské skály
Hrdoňovice, Prachovské skály, Přivýšina,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Klokočské skály, Kozákov (Proskalí), Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
Skály na Mužském
Drábské světničky, Kamenice, Plakánek, Příhrazská údolíčka, Příhrazy, Sokolka, Valečov,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území Českého ráje pro léta 2011 - 2016 (mapa 1)
vydáno dne 15. 8. 2011,
platí od 15. 8. 2011,
Povolení lezení v České ráji.
Hruboskalsko
Apolena, Centrální Skalák, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Prachovské skály
Hrdoňovice, Prachovské skály, Přivýšina,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Klokočské skály, Kozákov (Proskalí), Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
Skály na Mužském
Drábské světničky, Kamenice, Plakánek, Příhrazská údolíčka, Příhrazy, Sokolka, Valečov,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezecké činnosti na území Českého ráje pro léta 2011 - 2016
vydáno dne 15. 8. 2011,
platí od 15. 8. 2011,
Povolení lezení v České ráji.
Hruboskalsko
Apolena, Centrální Skalák, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Prachovské skály
Hrdoňovice, Prachovské skály, Přivýšina,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Klokočské skály, Kozákov (Proskalí), Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
Skály na Mužském
Drábské světničky, Kamenice, Plakánek, Příhrazská údolíčka, Příhrazy, Sokolka, Valečov,
CHKO Český kras Souhlas s provozováním horolezectví v NPP Kotýz - ortofoto.
vydáno dne 10. 8. 2011,
platí od 10. 8. 2011,
Povolení lezení v NPP Kotýz (Ostatní sektory Českého krasu).
Ostatní sektory Českého krasu
Kotýz,
CHKO Český kras Souhlas s provozováním horolezectví v NPP Kotýz - nákres
vydáno dne 10. 8. 2011,
platí od 10. 8. 2011,
Povolení lezení v NPP Kotýz (Ostatní sektory Českého krasu).
Ostatní sektory Českého krasu
Kotýz,
CHKO Český kras Souhlas s provozováním horolezectví v NPP Kotýz.
vydáno dne 10. 8. 2011,
platí od 10. 8. 2011,
Povolení lezení v NPP Kotýz (Ostatní sektory Českého krasu).
Ostatní sektory Českého krasu
Kotýz,
CHKO Český kras Protokol z ústního jednání a ohledání na místě
vydáno dne 19. 4. 2011,
Zkoumání možnosti rozšíření lezení v sektoru Červených skal (Srbsko).
Srbsko
Červené skály,
CHKO Český kras Vyhrazení místa pro horolezectví - Červené skály (Srbsko) - příloha
vydáno dne 10. 8. 2011,
platí od 10. 8. 2011,
Srbsko
Červené skály,
CHKO Český kras Vyhrazení místa pro horolezectví - Červené skály (Srbsko)
vydáno dne 10. 8. 2011,
platí od 10. 8. 2011,
Povolení lezení v sektoru Červených skal (Srbsko).
Srbsko
Červené skály,
CHKO Beskydy Výjimka pro vstup do NPR Pulčín - Hradisko
vydáno dne 7. 3. 2011,
platí od 7. 3. 2011,
Moravské pískovce
Javorníky,
Ministerstvo životního prostředí - Liberec Souhlas s provozováním horolezectví v PP Dutý kámen
vydáno dne 3. 8. 2011,
platí od 3. 8. 2011,
Skály pod Zeleným vrchem
Skály u Drnovce (Dutý kámen),
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odb.ŽP Výjimka pro PR Divoká Šárka, Prokopské údolí, Údolí Únětického potoka a PP Branické skály
vydáno dne 3. 8. 2010,
platí od 1. 9. 2010,
Povolení horolezectví v pražských lokalitách PR Divoká Šárka, PR Prokopské údolí, PR Údolí Únětického potoka a PP Branické skály. Platnost do 31.12. 2010.
Praha a okolí
Branické skály, Divoká Šárka, Holý vrch a Kozí hřbety, Prokopské údolí,
Krajský úřad kraje Vysočina Výjimka - PR Štamberk a Kamenné moře
vydáno dne 17. 5. 2011,
Výjimka umožňující lezení v PR Štamberk a Kamenné moře. Platnost od 2011 do 2016 včetně. K lezení je možno využívat jen skály uvedené v průvodci Skály v okolí Telče. Sestup pouze slaněním, prvovýstupy možné jen s předchozím souhlasem orgánu OP.
Javořická vrchovina
Štamberk a kamenné moře,
CHKO České středohoří Výjimka ze zákona, kterou se povoluje lezení na Bořni
vydáno dne 23. 3. 2011,
platí od 23. 3. 2011,
Povolení lezení na Bořni s přesným vymezením a vyjmenováním podmínek, za kterých je udělena.
Bořeň
Jižní prostor, Severní prostor, Východní prostor, Západní prostor,
CHKO Křivoklátsko Rozhodnutí o povolení horolezecké činnosti1
vydáno dne 13. 10. 2003,
platí od 1. 11. 2003,
Rozhodnutí o udělení souhlasu s provozování horolezecké činnosti na vybraných skalních útvarech v CHKO Křivoklátsko
Křivoklátsko
Hlavatice, Hudlická skála, Na hřebenech, Skály u Chlumu u Rakovníka, Skály v okolí Zbirožského zámku, Vraní skála, Černá skála, Čertova skála u Zbiroha (Čertovka), Žlutá skála u Sýkořic,
CHKO Broumovsko Rozhodnutí - Souhlas s vyznačením horolezeckých terénů v PR Křížová cesta
vydáno dne 23. 6. 2009,
platí od 8. 7. 2009,
V oblasti jižních věží po Centrální rokli včetně věží Borová, Tučňák, Eskymák, Eskymačka a Bezzubá je povoleno lezení celoročně. V oblasti jižních věží severní části přírodní rezervace po věže Maják a Olymp je povoleno lezení od 1.7. běžného roku. V oblasti platí Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách.
Adršpašsko-teplické skály
Křížový vrch,
Ministerstvo životního prostředí - Brno Rozhodnutí - vyhrazení míst k provozování horolezectví a stanovení přístupových tras pro lokalitu Martinka a Obří kámen a pro lokalitu Trůn
vydáno dne 17. 7. 2009,
Lokalita Martinka a Obří kámen - platnost do 31.12. 2013. Povolení lezení vždy od 1.9. do 31.12. od 9 do 18 hodin. Lokalita Trůn - platnost do 31.10. 2009. Povolení lezení od 1.9. do 31.10. 2009, pouze během víkendů, od 9 do 18 hodin.
Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy,
CHKO Labské pískovce Rozhodnutí o udělení souhlasu s lezením v NPR Kaňon Labe
vydáno dne 29. 7. 2010,
platí od 29. 7. 2010,
Rozhodnutí o udělení souhlasu k vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a vyznačení přístupových cest v NPR Kaňon Labe.
CHKO Pálava Výjimka pro lokalitu Trůn v NPR Děvín-Kotel-Soutěska
vydáno dne 17. 8. 2010,
platí od 6. 9. 2010,
Povolení lezení v lokalitě Trůn v NPR Děvín-Kotel-Soutěska, vždy jen od 1.9. do 31.10., od 8 do 18 hod. Platí pro skály Trůn, Vzývající, Maturita, Hlavní věž, Severní věž, Urbanova věž.
Krajský úřad Plzeňského kraje Souhlas s provozováním horolezecké činnosti
vydáno dne 22. 7. 2010,
platí od 13. 8. 2010,
Lezení povoleno pouze pro členy ČHS, pro nečleny jen "v přítomnosti" členů ČHS. Lézt se smí od 1.7. do 30.11. celodenně, v prosinci od 8 do 17 hod. Povolení platí do 31.12. 2010.
Rokycansko
Skály na Žďáru u Rokycan,
CHKO Labské pískovce Souhlas k vyznačení přístupových cest a vyhrazení míst k provozování horolezectví v NPR Kaňon Labe.
vydáno dne 29. 7. 2010,
platí od 29. 7. 2010,
CHKO Labské pískovce Souhlas k vyznačení přístupových cest a vyhrazení míst k provozování horolezectví v NPR Kaňon Labe - mapová příloha.
vydáno dne 29. 7. 2010,
platí od 7. 7. 2010,
Krajský úřad Plzeňského kraje Podmínky lezení na skály u Tupadel (Západní Čechy)
vydáno dne 3. 6. 2010,
platí od 3. 6. 2010,
Klatovsko
Skály u Tupadel,
CHKO Broumovsko Rozhodnutí SCHKO Broumovsko - NPR Broumovské stěny a NPP Polické stěny
vydáno dne 15. 6. 2010,
platí od 15. 6. 2010,
Jedná se o změnu rozhodnutí z roku 2009, kterým bylo povoleno lezení v NPR Broumovské stěny. Jedná se pouze o administrativní změnu, která je důsledkem vyhlášení NPP Polické stěny na části území NPR Broumovské stěny. Povolení pro NPR Broumovské stěny platí do konce roku 2011; povolení pro NPP Polické stěny do konce roku 2012.
Vláda ČR Vyhláška č. 142/2010 Sb. o vyhlášení NPR Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochraných podmínek
vydáno dne 4. 5. 2010,
platí od 1. 6. 2010,
Vyhlášení národní přírodní rezervace na pravém břehu Labe, účinnost od 1.6. 2010.
CHKO Broumovsko Rozhodnutí o vyhrazení terénů pro horol. činnost v NPR Broumovské stěny
vydáno dne 16. 4. 2009,
platí od 1. 7. 2009,
Lezení je povoleno od 1.5., resp. od 1.7., do 30.11. každého roku.
CHKO Broumovsko Rozhodnutí o vyhrazení terénů pro horol. činnost NPR Adršpašsko-Teplické skály
vydáno dne 30. 4. 2009,
platí od 30. 4. 2009,
Povolení horolezecké činnosti v Adršpašsko Teplických skalách platné od roku 2009 do roku 2013 včetně.
Adršpašsko-teplické skály
Adršpašské skály, Skály, Teplické skály,
Městský úřad Kutná Hora Rozhodnutí MÚ Kutná Hora omezení lezení
vydáno dne 31. 3. 2010,
platí od 31. 3. 2010,
Každoroční časově omezený zákaz lezení na skalách v údolí Vrchlice na Kutnohorsku z důvodu hnízdění ptactva. Zákaz platí vždy od 1.3. do 30.6., ze zákazu je vyňata Šimákovská stěna.
Kutnohorsko
Skály na Vrchlici u Kutné Hory,
CHKO Slavkovský les Rozhodnutí SCHKO Slavkovský les - souhlas s vyznačením přístupových cest a míst k provozování horolezectví na území NPP Svatošské skály
vydáno dne 2. 4. 2010,
platí od 2. 4. 2010,
Rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas s vyznačením přístupových cest a míst k provozování horolezectví na území NPP Svatošské skály.
Ostatní sektory západních Čech
Svatošské skály,
Krajský úřad Karlovarského kraje Rozhodnutí, kterým se povoluje provozování horolezecké činností v PP Goethova skalka
vydáno dne 9. 3. 2010,
platí od 31. 3. 2010,
Provozování horolezectví je povoleno na dobu deseti let (do 31.12.2010), a to pro všechny horolezce. Při lezení je nutno chovat se šetrně k přírodě (nepoškozovat skály, vegetaci apod.), respektovat § 20 zákona o lesích (chovat se tiše, tábořit jen na povolených místech apod.) a dodržovat Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR. Akce pro více než 20 osob je nutno hlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu OP. O lokalitu se stará oddíl ČHS - Alpin Club Aš.
Ostatní sektory západních Čech
Goethovy skály,
Minsterstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV Povolení lezení Pálava 2009
vydáno dne 25. 8. 2009,
platí od 25. 8. 2009,
Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy,
CHKO Broumovsko Souhlas s vyznačením horolezeckých terénů v PP Kočičí skály
vydáno dne 13. 7. 2009,
platí od 31. 7. 2009,
Souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a s lezením v PP Kočičí skály, které jsou situovány na Ostaši. Povolení platí maximálně do konce roku 2022, ale jeho platnost může být z důvodu ochrany přírody zkrácena. Případný výskyt vzácných živočichů či rostlin může vést k operativnímu uzavření oblasti nebo jejích částí.
Ostaš
Ostaš,
CHKO Broumovsko Souhlas s vyznačením horolezeckých terénů v PR Ostaš
vydáno dne 13. 7. 2009,
platí od 31. 7. 2009,
Souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a s lezením v PR Ostaš. Platnost souhlasu maximálně do roku 2016, s tím, že může být z důvodu ochrany přírody zkrácena. V případě výskytu vzácných rostlin či živočichů může dojít k operativnímu uzavření oblasti či jejích částí.
Ostaš
Ostaš,
CHKO Broumovsko Souhlas s lezením na Křižáku (Adršpach)
vydáno dne 23. 6. 2009,
platí od 23. 6. 2009,
Adršpašsko-teplické skály
Křížový vrch,
Minsterstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV Rozhodnutí o souhlasu s vyznačením přístupových cest ke skalním stěnám a s vyhrazením míst pro provozování horolezecké činnosti na území NPP Svatošské skály
vydáno dne 14. 5. 2009,
platí od 8. 6. 2009,
Lezení je povoleno celoročně na skalních objektech NPP Svatošské skály, s výjimkou skalního útvaru Kapusín (tj. Svatoš), kde i nadále platí zákaz. Skály jsou otevřeyn pro všechny lezce, tj. nikoli jen pro členy ČHS a svazů sdružených v UIAA. Při lezení je nutné dodržovat tyto základní podmínky: Sestup pouze slaněním, zákaz používání jistících prostředků poškozujících skálu (skoby), zákaz lezení v zimních podmínkách s mačkami. Další podmínky jsou uvedeny v textu rozhodnutí.
Ostatní sektory západních Čech
Svatošské skály,
Okresní úřad Telč Souhlas pro PR Štamberk a PR Mrhatiny
vydáno dne 14. 6. 2005,
platí od 1. 1. 2005,
Javořická vrchovina
Mrhatina, Štamberk a kamenné moře,
Vláda ČR Výjimka pro NPP Stránská skála
vydáno dne 20. 4. 2009,
Brno a okolí
Stránská skála,
Vláda ČR Výjimka pro NPP Rudické propadání
vydáno dne 22. 4. 2009,
Moravský kras
Rudické propadání,
Ministerstvo životního prostředí - odbor zvláště chráněných oblastí přírody Souhlas s provozováním horolezectví v PR Výběry Punkvy a Býčí skála
vydáno dne 4. 1. 2004,
platí od 4. 1. 2004,
Moravský kras
Josefovské údolí, Rudické propadání, Skály v údolí Říčky, Sloup a Holštejn, Žleby,
Okresní úřad Třebíč Nařízení ke zřízení PR "Velká skála"
vydáno dne 22. 11. 2000,
platí od 22. 11. 2000,
Jevišovická pahorkatina
Baby,
CHKO Labské pískovce Vyhláška o zřízení PP Tiské stěny
vydáno dne 30. 5. 1996,
platí od 20. 5. 1996,
Ostatní sektory Labských pískovců
Tisá,
Ministerstvo životního prostředí - odbor zvláště chráněných oblastí přírody Rozhodnutí MŽP pro Adršpašsko - Teplické skály (2005-2008)
vydáno dne 26. 7. 2005,
Adršpašsko-teplické skály
Adršpašské skály, Skály, Teplické skály,
Vláda ČR Usnesení vlády ČR č. 390 z 30.3.2009
vydáno dne 30. 3. 2009,
platí od 30. 3. 2009,
Povolení výjimky z ochranných podmínek NPR Stránská skála. Patří do kompetence SCHKO Moravský kras.
Brno a okolí
Stránská skála,
Vláda ČR Usnesení vlády č. 389 z 30.3.2009
vydáno dne 30. 3. 2009,
platí od 30. 3. 2009,
Výjimka z ochranných podmínek NPP Rudické propadání. Patří do kompetence SCHKO Moravský kras.
Moravský kras
Rudické propadání,
Ministerstvo životního prostředí - Brno Rozhodnutí MŽP pro Pálavu
vydáno dne 11. 9. 2006,
platí od 1. 1. 2007,
Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy,
Krajský úřad Libereckého kraje NAŘÍZENÍ Libereckého kraje a zřízení přírodní památky Borecké skály
vydáno dne 12. 9. 2006,
platí od 12. 9. 2006,
čl.3, odst.3) provozovat horoleckou činnost lze jen po předchozím souhlasu orgánů OP
Hruboskalsko
Borecké skály,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezectví v Českém ráji (2008) - Příloha 1
vydáno dne 19. 6. 2008,
platí od 1. 6. 2008,
Hruboskalsko
Apolena, Centrální Skalák, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Skály na Mužském
Kamenice,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezectví v Českém ráji (2008)
vydáno dne 19. 6. 2008,
platí od 1. 6. 2008,
Hruboskalsko
Apolena, Centrální Skalák, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Klokočské skály, Kozákov (Proskalí), Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
Skály na Mužském
Kamenice,
Krajský úřad pro Moravskoslezký kraj Souhlas s MG na PP Váňův kámen
vydáno dne 12. 3. 2009,
platí od 12. 3. 2009,
Povolení MG při lezení na PP Váňův kámen
Severní Morava - ostatní sektory
Štramberk,
CHKO Žďárské vrchy Zápis z jednání mezi CHKO Žďárské vrchy a ČHS
vydáno dne 31. 5. 2004,
Upřesnění ochrany přírody ve skalních sektorech Ždárských vrchů.
Žďárské vrchy
Bílá skála, Devět skal, Drátník, Lisovská skála, Malínské skály, Milovské perničky, Pasecké skály, Pivovar, Pohledecké skály, Prosička, Rozštípená skála, Rybenské perničky, Skalky pod Devíti skalami, Tisůvka, Vávrova skála, Zkamenělý zámek, Černá skála, Čtyři palice, Štarkov, Štenice,
CHKO Český ráj Souhlas s provozováním horolezectví v Českém ráji (2008) - Příloha 2
vydáno dne 19. 6. 2008,
platí od 1. 6. 2008,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Klokočské skály, Kozákov (Proskalí), Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
CHKO Český ráj Souhlas k provozování horolezecké činnosti v CHKO Český ráj
vydáno dne 14. 4. 2006,
platí od 14. 4. 2006,
Hruboskalsko
Apolena, Borecké skály, Centrální Skalák, Hruboskalská údolíčka, Kozlov, Pohoř, Kacanovy, Pleskoty, Podtrosecká údolíčka, Skalany, Vidlák, Vysoké kolo, Věžák, Žehrov,
Prachovské skály
Hrdoňovice,
Severní oblasti Českého Ráje
Betlémské skály, Drábovna, Klokočské skály, Pantheon, Skály na Sokolu, Suché skály, Zbirohy,
Skály na Mužském
Drábské světničky, Plakánek, Příhrazská údolíčka, Příhrazy, Valečov,
Krajský úřad pro Moravskoslezký kraj Souhlas s lezením v PP Váňův kámen - dodatek
vydáno dne 6. 5. 2008,
platí od 30. 6. 2008,
Severní Morava - ostatní sektory
Štramberk,
Krajský úřad pro Moravskoslezký kraj Souhlas s lezením v PP Váňův kámen
vydáno dne 10. 3. 2008,
platí od 30. 6. 2008,
Severní Morava - ostatní sektory
Štramberk,
CHKO Jizerské hory Sektory pro lezení v ledu Štolpich
vydáno dne 11. 12. 2007,
platí od 10. 5. 2007,
CHKO Jizerské hory Mapová příloha Rozhodnutí MŽP a Souhlasu Správy CHKO JH
vydáno dne 11. 12. 2007,
platí od 10. 5. 2007,
Jizerské hory
Jizerské hory,
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odb.ŽP PR Údolí Unětického potoka - Kozí hřbety
vydáno dne 14. 8. 2003,
platí od 14. 8. 2003,
Praha a okolí
Holý vrch a Kozí hřbety,
Ministerstvo životního prostředí - Liberec Rozhodnutí MŽP Liberec pro Jizerskohorské bučiny
vydáno dne 19. 7. 2007,
platí od 10. 5. 2007,
Jizerské hory
Jizerské hory,
Ministerstvo životního prostředí - Brno Rozhodnutí pro NPR Děvín-Kotel-Soutěska v CHKO Pálava
vydáno dne 11. 9. 2006,
platí od 11. 9. 2006,
Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy,
Ministerstvo životního prostředí - Ústí nad Labem Rozhodnutí pro NPR Bořeň
vydáno dne 26. 4. 2007,
platí od 8. 1. 2007,
Bořeň
Jižní prostor, Severní prostor, Východní prostor, Západní prostor,
Ministerstvo životního prostředí - Praha, Střední Čechy Rozhodnutí MŽP pro NPR Karlštejn
vydáno dne 25. 4. 2007,
platí od 2. 5. 2006,
Srbsko
Alkazar, Blážina stěna, Matterhorn, Plotna, Pupek, Stěna kotlů, Šanův kout, Štítek,
Svatý Ján pod Skalou
Dušičková stěna, Ostatní sektory, Stěna pod křížem,
CHKO Jizerské hory Souhlas - ochranné pásmo NPR Jizerskohorské bučiny. (PDF)
vydáno dne 11. 12. 2006,
platí od 1. 1. 2007,
Jizerské hory
Jizerské hory,
CHKO Lužické hory Zákaz lezení na Klíči v Lužických horách (PDF)
vydáno dne 9. 1. 2007,
Ostatní sektory Lužických hor
Klíč,
Ochrana přírody ve skalních oblastech ČR

 • Podpora výměny informací mezi orgány státní ochrany přírody a širokou horolezeckou veřejností k problematice ochrany přírody ve skalních oblastech České republiky.

 •  Databáze
  1aktuálních omezení
  69sezónních omezení
  43zákazů z důvodů OP

  Potřebujete-li něco opravit
  nebo poradit, ozvěte se na
  zstrnad@netsystemas.com


  Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR  © Copyright 2004–2018 NETSYSTEM Int., a. s.
  Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.

  Informace o reklamních plochách na serveru Skalní oblasti ČR