Tísňová linka Hasiči Záchranná služba Horská služba
112 150 155 1210
Dynamika nárůstu počtu zaměřených skal na území ČR
Aktuální situace v zaměření skal v jednotlivých regionech ČR
oblasti z toho
zpracovaných
% skal
celkem
skal
(GPS)
%
Dubské skály 15 0 0% 1438 896 62%
Jizerské hory 12 6 50% 625 605 97%
Jižní Morava 28 0 0% 163 126 77%
Jižní Čechy 45 0 0% 147 19 13%
Labské pískovce 32 0 0% 3746 3342 89%
Lužické hory 44 5 11% 657 540 82%
Moravské pískovce 5 0 0% 115 76 66%
Praha a Střední Čechy 99 0 0% 532 185 35%
Severní Morava 21 0 0% 363 286 79%
Severozápadní Čechy 121 0 0% 1102 398 36%
Východní Čechy 46 1 2% 3522 2235 63%
Západní Čechy 89 0 0% 401 18 4%
Českomoravská vrchovina 36 0 0% 207 71 34%
Český kras 30 0 0% 60 28 47%
Český ráj 34 1 3% 3252 1689 52%
celkem: 657 13 1,98% 16330 10514 64,38%
Nově zapsané nástupové body IZS (D-60):

Žádné nové body IZS.

Nově zaměřené skály (D-60):
žádné nové GPS souřadnice
Integrovaný záchranný systém ve skalách ČR

 • Podpora speciální databáze s informacemi pro zasahující složky IZS pro případy nehod na skalách ČR.

 •  Databáze IZS
  13zpracovaných sektorů
  10655zaměřených skal
  176bodů IZS pro auta
  55bodů IZS pro vrtulníky
  Integrovaný záchranný systém ČR
  Integrovaný záchranný systém je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručne řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

  Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Ostatními složkami IZS pak jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, obecní policie, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany a neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
   Data pro IZS ČR
  Rozsah informací pro IZS vychází z očekávaných modelových situací v terénu. Jestliže je zasahujícím složkám IZS nahlášen název skály, GIS systém IZS skálu rychle a přesně lokalizuje, nalezne nejbližší nástupní bod složek IZS a nabídne kontaktní informace na místní správce skal:

  GPS souřadnice skály Primární informace pro složky IZS, která by měla ve většině případů stačit pro efektivné zásah.
  Definice a popis nejbližšího bodu dostupného pro silniční vozidla Doprovodná informace pro rychlou identifikaci nejvhodnější přístupové cesty přes GIS systémy operačních středisek IZS.
  Definice a popis nejbližšího bodu dostupného pro terénní vozidla
  GPS nejbližší plochy pro přistání zasahujícího vrtulníku
  Místní správce skal Kontaktní jméno a telefon místního správce pro případ, kdy by se postižení nacházeli ve velmi složitém nepřístupném terénu a zasahující složky by uvítali každou kvalifikovanou pomoc.


  Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR  © Copyright 2004–2019 Dr. Zdeněk Strnad
  Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií bez předchozího souhlasu je zakázáno.