Základní informace k Lezeckým deníkům na SO

Projekt Skalní oblasti ČR dává lezecké veřejnosti základní informace o tom:

 • kde se dál lézt (Databáze skal a cest, Mapa skal ČR, Bibliografie průvodců),
 • jestli je počasí na lezení (Aktuální lezecké podmínky),
 • jestli je lezení nějak místně omezeno (Aktuální omezení lezení, Ochrana přírody).
 • a případně i v jakém stavu cesty jsou (Údržba skal).

  A nyní mají lezci možnost vést si i svůj osobní Lezecký deník. Lezeckých deníků je na webu více, ale výjimečnost Lezeckých deníků na SO spočívá s tom, že umožňuje zapisovat přelezy cest nad největší a verifikovanou databází skal a cest v ČR, která je systematicky doplňována a zpřesňována.

  Od verze 1.4 pak mají možnost zapisovat i přelezy cest mimo území ČR!

  1. Základní popis
  Každý lezec si může založit jeden nebo i více Lezeckých deníků (dále jen LD). Každý LD má jednoznačné Jméno (viz. Otevření deníku), chce-li někdo mít více deníků, každý deník si musí založit pod jiným jménem.

  Deník obsahuje veškeré informace, které pak následně dovolí odpovídat na tyto vzorové otázky:

 • co jsem kde vylezl za cesty?
 • které skály mám vylezené v Prachově?
 • co jsem kde vylezl v roce 2008?
 • co jsem kdy vylezl s XY?
 • co všechno jsem vylezl na prvním v roce 1999?
 • kde jsem udělal prvovýstupy
 • kdo všechno mě zapsal jako svého spolulezce?

  + veškeré kombinace výše uvedených podmínek!


  Záznamy LD mohou mít povahu privátní (jsou vidět jen v rámci jednoho LD) nebo veřejnou (viditelné všem). Na první pohled nesmyslná funkce, ale přišli jsme na to, že řada lezců žije raději ve skrytu, nemá vnitřní potřebu s někým soutěžit, ale přesto chce mít svůj LD založen a zapisovat do něj - tito lezci si mohou vést svůj LD jen s privátními záznamy.


  2. Založení a otevření deníku
  Pro založení deníku je třeba kliknout na link "Založit nový deník" v nadpisu této stránky. Systém Vám zobrazí tento formulář: • Položky označené *) jsou povinné, ale i ostatní se dobře si vyplnit.
 • Funkční e:mail je dobré uvést pro případ, kdy zapomenete heslo a budete po systému chtít jej poslat mailem. Když nedáte funkční mail, nic vám nepřijde a vše bude složitější.

  Po založení nového Lezeckého deníku vám systém nový LD automaticky otevře, ale Váš LD je v tomto okamžiku prázdný a neobsahuje žádné záznamy o přelezech cest. Zápisy přelezů cest do LD se dělají v sekci Databáze skal a cest (viz. dále).


  Změna popisných a přihlašovacích údajů deníku (ver.1.1)

  Pro změnu údajů kliknout na link "změnit" v nadpisu této stránky.  Lze změnit vše kromě přihlašovacího jména, opět se kontroluje shodnost dvakrát zapsaného hesla.


  Žádost o zaslání e:mailu se zapomenutým heslem (ver.1.2)

  Jestliže zapomenete heslo a máte v údajích vašeho LD zapsán váš mail, můžete celkem jednoduše si toto heslo nechat poslat mailem. Klikněte na link "Poslat zapomenuté heslo", vložte váš mail a stisknutím tlačítka si ho necháte poslat. Není-li mail nalezen, dostanete chybové hlášení, je-li mail poslán, dostanete o tom informaci.

  3. Zápis do deníku

  3. 1 Zápis přelezu cesty na území ČR

  Zápisy vašich přelezů cest na území ČR do LD se dělají v sekci "Databáze skal a cest".

  Postupně se proklikejte úrovněni REGION - OBLAST - SEKTOR - SKÁLA a CESTA. Dole, pod kompletním popisem cesty, objevíte jednak výpis všech zapsaných přelezů (a označených jako veřejné zápisy), plus výpis svých přelezů cesty (všech, tedy jak privátních, tak veřejných):  Poznámky k příkladu:

 • výpis zápisů vidíte jen po otevření svého LD!
 • cizí privátní zápisy se nevypisují vůbeců
 • u cizích veř.záznamů se vypisuje DATUM, LEZEC a SPOLULEZCI (viz. 1.řádek),
 • mé privátní záznamy záznamy mají červený text na tmavém pozadí (viz. 2.řádek),
 • mé veřejné záznamy záznamy mají červený text na bílém pozadí (viz. 3.řádek),
 • u mých záznamů se vypisuje i STYL, POZICE a POZNÁMKA (viz. 2.+3.řádek),
 • své záznamy mohu kliknutím na ikonu popelnice smazat

  Pod výpisem zápisů je pak formulář pro zápis vašeho nového přelezu cesty:
  Neznáte-li přesně datum, stačí zadat buď jen měsíc a rok, nebo i jen rok. Položky STYL, POZICE, S KÝM a POZNÁMKY jsou nepovinné, PRVOVÝSTUP je defaultně jako NE. Přepínač PRIVÁTNÍ / VEŘEJNÝ je defaultně nastaven jako VEŘEJNĚ.

  Poznámka: Stávající "Virtuální vrcholová kniha" brzy přestane být podporována a bude nahrazena výpisy záznamů z Lezeckých deníků.


  Cesty, které máte zapsané v LD, jsou ve výpisu cest na skálu označeny ikonou zeleného "zobáčku":
  3. 2 Zápis přelezu cesty mimo území ČR (od verze 1.4)

  Zápisy přelezů cest mimo území ČR nejsou vázány na databázi skal a cest na SO, ale veškeré potřebné položky STÁT, OBLAST, SEKTOR, SKÁLA a CESTA se musí zapsat (u přelezů v ČR vyberu cestu a vše ostatní se pak doplní samo).

  Formulář pro nový přelez mimo ČR je přímo pod výpisem přelezů, odtud je také možnost záznam editovat a případně i smazat (u přelezů v ČR se přelez zapisuje u popisu cesty v Databázi skal ČR).  4. Prohlížení a úpravy záznamů v mém Lezeckém deníku

  Jakmile máte svůj LD otevřen (tj. zadali jste své jméno a heslo), systém vás nasměruje do modulu pro prohlížení a editaci záznamů vašeho LD. Které záznamy se vám vypíší, můžete nastavit řadou omezujících filtrů:
 • Filtry na omezení počtu vypsaných záznamů (filtr na řádky)

  Nastavení kombinace filtrů Region, Oblast a Sektor pracuje kaskádovitě od vyšších celků (REGION) k nižším celkům. Když vyberete REGION, systém do pole OBLAST natáhne jen ty oblasti, které jsou ve vybraném regionu, stejně to funguje i pro množinu sektorů ve vybrané oblasti. Je tedy nutné vybírat zleva doprava.

  Filtr na datum funguje tak, že můžete izolovaně od sebe vybrat DEN, MĚSÍC a ROK. Takže můžete nastavit filtr třeba i takto: "Ukaž všechny cesty, které jsem kdy lezl v dubnu, bez ohledu na den a rok". Pochopitelně fungují i kombinace, třeba "serpen v roce 2008".

  Filtr "Text v poli SPOLULEZCI v mých záznamech" a "Text v poli POZNÁMKA v mých záznamech" vyhledává záznamy, kde se v poli SPOLULEZCI nebo POZNÁMKA vyskytuje zadaný text. Text může ležet kdekoliv v celém textu, rozlišuje malá a velká písmena.

  Speciální filtr "Vyber jen moje prvovýstupy" vybírá jen záznamy s označením PRVOVÝSTUP, tyto záznamy nají název cesty vypisován červeně.

 • Filtr na omezení sloupců

  Defaultně se vypisují všechny sloupce, ale jejich můžete počet můžete omezit (zašktnuté pole se vypisuje, nezaškrtnuté se nevypisuje).


 • Formát výstupu

  Základním výstupem je tabulka, která se vypisuje na ploše monitoru. Volbou "MSWord XLS" si však můžete tuto tabulku nechat vypsat jako tabulku Excelu a uložit si ji jak soubor typu XLS. Podobně volbou "MSWord DOC" se vytvoří dokument, kde se vypíše tabulka s daty a lze ji pak uložit jako soubor typu DOC.


 • Editace obsahu záznamu v LD

  Když ve výpise záznamů (jen ve výstupním tvaru TABULKA) kliknete na číslo řádku v prvním sloupci, dostanete formulář pro editaci záznamu v LD: • Mazání záznamů v LD

  Záznamy můžete mazat buď přímo ve výpisu pod konkrétní cestou v sekci "Databáze skal a cest" nebo přímo zde v přehledu vašich cest v LD. Vždy se klikne na ikonu poplenice, potvrdí se a systém vypisuje vybrané záznamy již bez onoho smazaného. POZOR! Záznamy se smazáním smažou skutečně fyzicky a nejde je vrátit jinak, než opětovným zápisem.


  5. Rychlý zápis do mého LD formou převzetí záznamů z cizího LD
  Poznámka: platí jen pro přelezy cest na území ČR.  Při použití speciálního filtru "Cizí záznamy, kde jsem uveden jako spolulezec" (má zelené pozadí), jsou vám vypsány všechny veřejné i privátní záznamy, kde se vaše jméno (resp. jméno, vložené do tohoto filtru) vyskytuje v poli SPOLULEZCI. Pozor, zde je vypnuto zapínání/vypínání sloupců (ostatní filtry fungují).
  Ve sloupci VYBER mohou nastat 3 varianty:

  1) cestu vůbec nemám: objeví se zaškrtávací políčko

  2) cestu v daném roce mám a jsem uveden jako spolulezec, ale nesedí den nebo měsíc: objeví se zaškrtávací políčko, ale v závorkách

  3) cestu v daném dni, měsíci, roce a kde jsem uveden jako spolulezec už mám zapsanou: vypíše se "už mám"


  Klikáním na zaškrtávací políčka můžete označit záznamy z cizích deníků, které si chcete zapsat i do svého deníku, stiskem tlačítka si je zapsat a detailně si je doladit v editace cesty. Záznamy se kopírují s touto logikou:

 • CESTA, DATUM, POZNAMKY se zkopírují tak jak jsou,
 • do pole SPOLULEZEC se zapíše příjmení a jméno (resp.název LD) toho, kda zapsat cizí zápis do LD + původní obsah SPOLULEZEC z cizího LD,
 • pole STYL a POZICE zůstanou prázdné,


  Důležitá uživatelská poznámka:
 • Aby se tato funkce dala dobře použít, je třeba, aby jména spolulezců byla jedinečná. Buď zapisujte celé jméno a příjmení (resp. přijmení a jméno), nebo zažitou a víceméně alespoň lokálně jedinečnou přezdívku jako třeba "Piškot", "Pižva", "Véča", "Zelenej", "Dag" apod. Když tam budete totiž budete psát něco jako "Míša", "Peťan" nebo "Katka", tak se funkce identifikace cizích záznamů v LD, kde jsem uveden jako spolulezec, téměř nebude moci použít (kdo by proklikával ty tisíce záznamů třeba s "Katkou").

 • Další důležitou věcí je, aby byl zapisován pokud možno celý datum přelezu. Když si totiž jeden z lezců zapíše datum třeba "17.5.2009" a druhý jen "5.2009", tak se tyto záznamy datumem nespárují a nabídnou se ke zkopírování ... i když ve skutečnosti je už zapsané mám.

 • Založit nový deník
  Poslat zapomenuté heslo
   Jméno:
   Heslo:
  Pohled do všech deníků
   Počet deníků 520
   Počet všech záznamů v denících 14810
   Počet veřejných záznamů v denících 6019
   Počet privátních záznamů v denících 8791

  Přehled verzí Lezeckých deníků
   Ver.1.4
 • (2.8.2011) - opravena funkce kopírování z cizích LD (fce: "ukaž záznamy, kde je v poli SPOLUZECEC moje jméno, označ je a zkopíruj do mého LD")
 •  Ver.1.4
 • přidána možnost zapisovat i cesty mimo území ČR
 •  Ver.1.3
 • úprava designu do kontextu Skalních oblastí ČR, ver.4
 •  Ver.1.2
 • vlastník LD si může požádat o zaslání mailu se zapomenutým heslem
 •  Ver.1.1
 • vlastník LD si může editovat popisné a přihlašovací údaje ke svému LD
 • výpisy záznamů z LD přeformátovány tak, aby se vešly na základní plochu monitoru v rozlišení 1024x768px

 • Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR  © Copyright 2004–2018 NETSYSTEM Int., a. s.
  Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.

  Informace o reklamních plochách na serveru Skalní oblasti ČR