Zapisy z jednání vrcholových komisí
Teritoriální působnost vrcholových komisí
Zápisy z jednání vrcholových komisí
Sklad OVK Jiz.Luž.hory
Zápisy z jednání OVK
 Komise  Rok  Třídění dle data
 Zápis  Datum  Anotace
CVK
Zápis z jednání CVK 29. 5. 2016
Stanovisko CVK k začlenění tvůrců ferrat do struktury ČHS. 7. 11. 2015
Zápis CVK 2. 1. 2012 Odvolání V.Janka z funkce předsedy OVK Jizersko-Lužické
Zápis CVK 2. 1. 2012 Jmenová R. Žitného do funkce předsedy OVK Lizersko-Lužické
Zápis z jednání CVK Praha 26. 11. 2011 Změny v jednotlivých OVK, rozpočet na rok 2011 a výhled na rok 2012, stavu skladu a distribuci jistících prostředků na rok 2011 - 2012, požadavky na materiál na rok 2012, CVK potvrdila rozhodnutí OVK Broumovsko o zrušení cesty Hlaďák na Chrámových stěnách v Teplických skalách, školení správců, revize Pravidel lezení, ostatní.
Zápis z jednání CVK Praha 27. 11. 2010
Zápis z jednání CVK Praha 27. 11. 2009 Statuty CVK a OVK, změna předsedy OVK Hruboskalsko (místo Miroslava "Bojsy" Dědka je Radek Meier), rozpočet 2009, sklad materiálu a požadavky na rok 2010, pracovní náplně předsedů, informace o jednání s OP, Skalní oblasti ČR, žádost oddílů o odvolání předsedy OVK Labské pískovce, rozdělení OVK Labské pískovce na OVK Tisá a OVK Labské pískovce, odvolání předsedy OVK Labské pískovce, jmenování nového předsedy OVK Labské pískovce
Presenční listina školení správců skal Škrovád 4. 4. 2009 Presenční listina na školení správců skal Škrovád 2009
Zápis z jednání CVK Škovád 4. 4. 2009 odměny za údržbu, statuty, rozpočet 2009, sklad a distribuce materiálu v 2009, drytooling, OP, nová evidence Zápisů, metodická příručka pro osazování jištění, zpřísnění Pravidel od OVK
Zápis z jednání CVK Praha 29. 11. 2008 rozdělení OVK Sev.Morava na OVK Jeseníky a Rychlebské hory a OVK Severní Morava, statuty, problematika OP, problematika SO, čerpání rozpočtu 2008, požadavek na Bezp.komisi na zpracování metodického materiálu o osazování jištění.
Presenční listina školení správců skal Škrovád 5. 4. 2008 Presenční listina na školení správců skal Škrovád 2008
Zápis z jednání CVK Škovád 5. 4. 2008 schvalování Statutu, výběr kandidáta na předsedu CVK (V.Wolf), rozpočet 2008, materiál 2008, Skalní oblasti ČR,
Zápis z jednání CVK Praha 15. 12. 2007 Statuty OVK a CVK, jisticí prostředky na rok 2008, rozpočet 2007 a 2008, Skalní oblasti ČR
Zápis z jednání CVK Praha 2. 12. 2006 požadavky na rok 2007, Pravidla, Statuty, Skalní oblasti ČR (SO)
Zápis z jednání CVK Suché skály 24. 6. 2006 7
Školení správců skal Sedmihorky 18. 3. 2006 seznam účastníků
Zápis z jednání CVK Sedmihorky 18. 3. 2006 rozpočet na rok 2006, doporučené jisticí prostředky a výběr dodavatelů, připravované změny na webu ČSH Skalní oblasti, Pravidla pro písky a nepísky, působnosti OVK
Zápis z jednání CVK Čertoryje 13. 11. 2004 založení a Statut OVK, novelizace Pravidel, požadavek na BK k vypracování metodických postupů osazování jištění, rozpočet na rok 2005
OVK Broumovsko
Zápis z jednání OVK Broumovsko 12. 4. 2013
Zápis z jednání OVK Broumovsko 16. 11. 2012
Zápis z jednání OVK Broumovsko 4. 8. 2012
Zápis z jednání OVK Broumovsko 11. 5. 2012
Zápis z jednání OVK Broumovsko 19. 8. 2011 Rozhodnutí o zrušení prvovýstupu Hlaďák (autor: Jiří Malík)
Zápis z jednání OVK Broumovsko 19. 8. 2011
Zápis z jednání OVK Broumovsko 25. 6. 2011
Zápis z jednání OVK Broumovsko 16. 4. 2011
Zápis z jednání OVK Broumovsko 23. 10. 2010
Zápis z jednání OVK Broumovsko 28. 8. 2010
Zápis z jednání OVK Broumovsko 13. 12. 2009
Zápis z jednání OVK Broumovsko 29. 8. 2009
Zápis z jednání OVK Broumovsko 4. 4. 2009
Zápis z jednání OVK Broumovsko 13. 6. 2008
Zápis z jednání OVK Broumovsko 1. 3. 2008
Zápis z jednání OVK Broumovsko 22. 8. 2007
Zápis z jednání OVK Broumovsko 11. 11. 2006
OVK Dubské skály
Zápis z jednání OVK Dubské skály 9. 11. 2013 Lezení na Stříbrném vrchu je povoleno na dalších 10 let s podmínkou, že v lanovém družstvu mohou lézt jen 3 lezci. Slaòovací kruhy budou jen velkého typu. V.Strnad navrhl 2 nové typy dobíracích kruhù. Nové cesty musí být pøedem odsouhlaseny jednotlivými správci daných oblastí nebo samotnou OVK a osazeny materiálem schváleným MK ČHS.
Zápis z jednání OVK Dubské skály 18. 5. 2013 UFO použitelné, prodloužení povolení lezení na Stříbrném vrchu, materiál do skal, bouldery v oblasti Dubské skály (s žádnými bouldery se nepočítá), v oblasti oblast Vlhošť je zákaz dělání nových cest.
Zápis z jednání OVK Dubské skály 17. 11. 2012
Zápis z jednání OVK Dubské skály 18. 5. 2012
Zápis z jednání OVK Dubské skály 5. 11. 2011
Zápis z jednání OVK Dubské skály 14. 5. 2011
Zápis z jednání OVK Dubské skály 6. 11. 2010 Projednáno : lezecký park(OVK návrh nepřijala), infocedule ČHS (formát A1 je malý, vedle základních informací o oblasti by bylo vhodné zde umístit i mapku oblasti,.vhodné lokality: Roklice 2 ks, Kokořínský důl a Mšeno 4 ks, Vlhošť 1 ks.), identifikační karta pro správce. Provedené údržba, požadavky na rok 2011, údržbová akce Měsíční údolí dne 14.5.2011. Jiří Hnilica ukončil činnost správce skal ze zdravotních důvodů, nový správce L. Martínek.
Zápis z jednání OVK Dubské skály 18. 4. 2010 Výměna materiálu pro rok 2010. Akce Vlhošť.
Zápis z jednání OVK Dubské skály 7. 11. 2009 Správcovská činnost a výměny materiálu (oproti loňsku se podstatně snížila - důvodem je pozastavení proplácení vykonané práce). Magnézium - postoj CHKO Kokořínsko. Archiválie. Skalní oblasti ČR. Změny ve složení OVK (předseda Otto Cihelna, místopředseda Karel Berndt). Identifikační karty pro správce.
Zápis z jednání OVK Dubské skály 18. 4. 2009 školení správců, výměna materiálu na rok 2009, magnézium (jednomyslně odhlasováno, že OVK nesouhlasí s používáním magnézia v celém regionu Dubských skal, tedy ani v částech ležících mimo CHKO a jeho používání ZAKAZUJE), horolezecká výstava, archiválie, identifikační karty pro správce
Zápis z jednání OVK Dubské skály 8. 11. 2008 správcovská činnost, prvovýstupy, výměna materiálu, proplácení, výměny v roce 2009, požadavky na CVK, evidence cest na neschválené objekty, postoj ke zrušeným či neevidovaným objektům
Zápis z jednání OVK Dubské skály 19. 4. 2008 stav prodeje průvodce, umístění na stránkách ČHS, Informace o jednání a statusu CVK, správcovská činnost, prvovýstupy, výměna materiálu, proplácení, ochrana přírody, věže v oblasti u Vlkova, nové prvovýstupy – návrh na omezení, evidence cest na neschválené objekty, postoj ke zrušeným či neevidovaným objektům
Zápis z jednání OVK Dubské skály 3. 11. 2007 otázka umístění průvodce Dubské skály na webových stránkách, editace těchto stránek Informace o materiálu přidělenému CVK a jeho využití, správcovská činnost, výměny provedené dle předpisů CVK a jejich proplacení, hlášené závady, plán výměny materiálu na rok 2008, ochrana přírody, porušování pravidel lezení, nové prvovýstupy, evidence cest na neschválené objekty, status OVK
Zápis z jednání OVK Dubské skály 28. 4. 2007 materiál, správcovská činnost, otázka umístění průvodce Dubské skály na stránkách ČHS, webové stránky LK Mšeno, průvodce – stav prodeje, ochrana přírody, nové prvovýstupy, školení, lepení kruhů, Alpenverein
Zápis z jednání OVK Dubské skály 7. 10. 2006 materiál, správcovská činnost, diskuze o pravidlech lezení, web ČHS „Skalní oblasti“, webové stránky LK Mšeno, průvodce – stav prodeje, ochrana přírody, horolezecká výstava, nové prvovýstupy, přijetí nových členů, článek do CAO News, školení – osazování lepeného stěnového kruhu
Zápis z jednání OVK Dubské skály 25. 3. 2006 materiál, testování kruhů, valná hromada VK, správcovská činnost, webové stránky, průvodce - distribuce, zástupectví předsedy, CHKO Kokořínsko, Skály u Sloupu
Zápis z jednání OVK Dubské skály 12. 11. 2005 připomíky k zápisu ze 14. 05. 2005, materiál ,správcovská činnost ,prvovýstupy ,webové stránky ,průvodce ,turistická mapa ,křest průvodce ,ochrana přírody ,německý průvodce ,horolezecká výstava, kouření na schůzích
Zápis z jednání OVK Dubské skály 14. 5. 2005 materiál, kruhy, webové stránky, správcovská činnost, německý průvodce, prvovýstupy, OP
Zápis z jednání OVK Dubské skály 20. 11. 2004 prvovýstupy, amteriáol, finance, Coubalové, správci a jejich činnost, web, průvodci
Zápis z jednání OVK Dubské skály 29. 5. 2004 správcovská činnost, prvovýstupy, web , průvodce, reakce na něm. průvodce, finance, výstava na Housce, kauza Coubalové – Vlhošť, materiál
Zápis z jednání OVK Dubské skály 8. 11. 2003
Zápis z jednání OVK Dubské skály 15. 3. 2003
Zápis z jednání OVK Dubské skály 10. 11. 2002
Zápis z jednání OVK Dubské skály 24. 3. 2002
Zápis z jednání OVK Dubské skály 3. 11. 2001
Zápis z jednání OVK Dubské skály 5. 5. 2001
Zápis z jednání OVK Dubské skály 29. 10. 2000
Zápis z jednání OVK Dubské skály 15. 7. 2000
Zápis z jednání OVK Dubské skály 25. 3. 2000
OVK Hruboskalsko
Zápis z jednání OVK Hruboskalsko 6. 2. 2016
Zápis z jednání OVK Hruboskalsko 29. 1. 2011
Upřesnení pravidel lezení na Hruboskalsku pro rok 2011 1. 1. 2011
Zápis z jednání OVK Hruboskalsko 5. 11. 2009 nový trenažer, Radek Meier - nový předseda OVK, změny správců oblastí, Zdeněk Konrád - archivář, O.Šída - nové VK
Zápis z jednání VK Český ráj 18. 11. 1973
Zápis z jednání VK Český ráj 22. 9. 1973
Zápis z jednání VK Český ráj 3. 9. 1973
Zápis z jednání VK Český ráj 4. 1. 1973
Zápis z jednání VK Český ráj 1. 10. 1972
Zápis z jednání VK Český ráj 9. 9. 1972
Zápis z jednání VK Český ráj 10. 4. 1972
Zápis z jednání VK Český ráj 2. 4. 1972
Zápis z jednání VK Český ráj 13. 10. 1971
OVK Jeseníky a Rychlebské hory
OVK Jizerské a Lužické hory
OVK Jizerské a Lužické hory 10. 3. 2016
OVK Jizerské a Lužické hory 12. 12. 2015
OVK Jizerské a Lužické hory 13. 12. 2014
OVK Jizerské a Lužické hory 9. 4. 2014 Na programu zejména prvovýstupy, údržba skal, správa sektorů (Měsíční údolí pod Kozákovem, Novoborsko), ferrata Kočičí kameny (OVK nesouhlasí), Jizerská pravidla, lezení na Drábovně a řada dalších bodů.
OVK Jizerské a Lužické hory 7. 12. 2013
OVK Jizerské a Lužické hory 5. 11. 2013 ferrata v Jizerských horách
OVK Jizerské a Lužické hory 7. 4. 2013 V sekci Zápisy CVK,OVK najdete nejnovější Zápis z jednání OVK Jizerské a Lužické hory ze dne 7.4.2013. V rychlosti jen uvádím hlaví body: Agenda okolo správy skalních sektorů (Havran u Jítravy, Frýdštejn, Milštejn, Zbirohy, Císařské údolí, OVK Jizerské a Lužické hory, Horní skály, Jizerské hory). Správa oblastí (Měsíční údolí pod Kozákovem, Děvínské polesí - správce Vladimír Výtiska, tel. 606621377, vytiska@koop.cz, odvolání proti zrušení cesty Chytač Snů na Svojkově). Proces povolování a schvalování prvovýstupů půjde přes Skalní oblasti ČR (celé problematice se budeme věnovat v samostatném článku). Distribuce materiálu (proběhla distribuce první várky materiálu určeného k údržbě skal, stále platí možnost prodeje dotovaného materiálu prvovýstupcům za 30,- Kč za borháky a 75,- Kč za kruh, na Skalních oblastech ČR bude modul „Sklad OVK Jizerské a Lužické hory“, kde bude evidován materiál, který je momentálně k dispozici). Ostatní (průkazy správců oblastí, náležitosti protokolů, u nových lezeckých objektů je důležité uvést co nejpřesněji jejich polohu (GPS), metodická pomoc pro výměnu fixního jištění, jednání o nových pravidlech pro lezení na skalách Jizerských hor, projednání situace na skalách u Černé Studnice a další).
OVK Jizerské a Lužické hory 6. 10. 2012 Agenda okolo správy cest v sektorech Havran u Jítravy, Frýdštejn, Milštejn, Zbirohy, Panteon (OVK dále rozhoduje, že spodní patro Panteonu, tj. úsek mezi cestami Panta Rhei a Stůl rejpalů, je nadále uzavřeno pro vytváření prvovýstupů), Císařské údolí, Suché skály a Jizerské hory). Noví nebo staronoví správci sektorů: Josef Beňo (Čedičová skála u Arnultovic), Zdeněk Novák (Ortel a lom Střelnice), Císařské údolí (Ondřej Horáček), Radek Černický (Havran, Kozí hřbety, Ostrý vrch, Horní skály, Krkavčí skály). Dohled nad situací na Havranu a práce související s naplňováním rozhodnutí OVK (viz zápis 1/2012) bude dočasně vykonávat Roman Živný. Odvolání proti zrušení cesty Chytač Snů ve Svojkově (OVK hlasováním potvrdila své původní rozhodnutí). Protokoly o prvovýstupech (OVK souhlasí s podáváním protokolů o prvovýstupech jak papírovou, tak i elektronickou cestou na Skalních oblastech ČR).
Usnesení OVK Jizerské a Lužické hory 7. 5. 2012 Zdůvodnění zrušení cest v oblasti Svojkov.
Usnesení OVK Jizerské a Lužické hory 10. 3. 2012
OVK Jizerské a Lužické hory 30. 12. 2011 Terénní šetření na skále Havran u Jítravy, kde bylo v uplynulých letech vytvořeno množství nových cest, často v rozporu s platnými Pravidly.
OVK Jizerské a Lužické hory 10. 12. 2011 Personální změny v OVK Jizersko-Lužické (kandidát na předsedu OVK Roman Živný,Petr Hejtmánek odvolán z funkce místopředsedy, novým místopřededou jmenován Jiří Doubrava, nový zapisovatel Jiří Hušek ml.). Poděkování odstupujícímu předsedovi Vladimíru Jankovi za úsilí, které v uplynulých 35 letech vynaložil na práci pro OVK tak, aby veškerá agenda, správa svěřených oblastí a administrace prvovýstupů mohly bez obtíží probíhat. Kontrola úkolů ze zápisu č. 1/2010. Nová výjimka pro lezení v Jizerských horách. Ferrata Jizerské hory. Archivace protokolů a vrcholových knížek v objektu Správy CHKO Jizerské hory. Klíč – možnost dohody se Správou CHKO Lužické hory na lezení v ledu. Evidence cest – evidujeme pouze ty skály, na které vede alespoň jedna cesta, kde se k jištění lezce používá lano. Zapisování prvovýstupů elektronickou formou přes SO. Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR. Zapisování údržby skal do SO. Zápisy zákazů a omezení na SO. Novoborsko – změna správců, provádění prvovýstupů ve skalách na Slavíčku a Skalách u Radvance podmíněno souhlasem správce oblasti. Dutý kámen – souhlas s lezením. Nová pravidla lezení v Jizerských horách. Via ferrata v údolí Jizery (M. Marek). Řízení o prvovýstupech.
Usenesení OVK Jizerské a Lužické hory 25. 11. 2011 Prvovýstupy v oblastech Skály na Slavíčku a Skály u Radvance jsou, s platností od 25. listopadu 2011, možné pouze po předchozím odsouhlasení příslušnými správci oblastí.
OVK Jizerské a Lužické hory 11. 12. 2010 Provedená / neprovedená údržba skal, (ne)používání magnézia v Jizerských horách, ferata v Jizerkách, schvální prvovýstupů, s platností od 1.1.2011 prvovýstupy pouze po předchozím souhlasu správce v těchto oblastech: Horní skály, Krkavčí skály, Havran a Havraní hnízdo.
OVK Jizerské a Lužické hory 5. 12. 2009 Suché skály a Panteon: stále platí rozhodnutí OVK Jizersko – lužické, že veškeré prvovýstupy mohou být prováděny pouze se souhlasem správce (Jan Kusko). Magnézium: V sektorech Betlémské skály, Klokočí, Suché skály, Panteon, Sokol, Kalich, Chléviště, Zbiroh a Drábovna je dle rozhodnutí CHKO Český ráj z 19.1. 2008 je používání magnézia zakázáno. OVK souhlasí s používáním magnézia na Matoušově skále bez omezení a na Havranovi od IXb nahoru včetně. Ve všech dalších oblastech do Lužických hor se používání magnézia zakazuje. Kalich, Sokol, Chléviště – nový správce Václav Vančura, tel. 731 320 753, vendelinvancura@seznam.cz, bydliště Rokytnice nad Jizerou. Nový správce pro soliterní věže, malé oblasti a případnou výpomoc ostatním správcům byl odsouhlasen jako správce „bez portfeje“ Dalibor Motl, 605 951 982, e-mail datl@email.cz, bydliště Jistebsko 114.
OVK Jizerské a Lužické hory 13. 12. 2008 Závady jištění, řízení o prvovýstupech, změna správce na Sokolu, Chlévišti, Zbirohu a Kalichu (nový správce oblasti Zbiroh je Mirek Matějec, mobil 775 165 650) změna správce Jizerky – oblast Srázy, Poledník (nový správce: Jiří Doubrava, tel. 739 163 583), nový místopředseda komise Petr Hejtmánek.
OVK Jizerské a Lužické hory 8. 12. 2007 kontrola odstranění závad, ferofix, Frýdštejn, stanovisko k prvovýstupům + mnoho dalšího
OVK Jizerské a Lužické hory 26. 11. 2006 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 3. 12. 2005 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 27. 11. 2004 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 17. 5. 2003 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 20. 4. 2002 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 7. 4. 2001 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 13. 5. 2000 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 28. 11. 1998 prvovýstupy, materiál, dotace
OVK Jizerské a Lužické hory 23. 11. 1996
OVK Jizerské a Lužické hory 13. 5. 1995
OVK Jizerské a Lužické hory 21. 5. 1994
OVK Jizerské a Lužické hory 11. 12. 1993
OVK Jizerské a Lužické hory 28. 11. 1992
OVK Jizerské a Lužické hory 30. 5. 1992
OVK Jizerské a Lužické hory 14. 12. 1991
OVK Jizerské a Lužické hory 17. 11. 1990
OVK Jizerské a Lužické hory 1. 4. 1990
OVK Jizerské a Lužické hory 25. 5. 1989
OVK Jizerské a Lužické hory 12. 11. 1988
OVK Jizerské a Lužické hory 23. 4. 1988
OVK Jizerské a Lužické hory 21. 11. 1987
OVK Jizerské a Lužické hory 28. 4. 1987 zákaz provádění provovýstupů na Panteonu a Suškách bez předchozího souhlasu správce skal.
OVK Jizerské a Lužické hory 5. 12. 1986
OVK Jizerské a Lužické hory 28. 5. 1986
OVK Jizerské a Lužické hory 12. 12. 1985
OVK Jizerské a Lužické hory 18. 6. 1985
OVK Jizerské a Lužické hory 1. 12. 1984
OVK Jizerské a Lužické hory 19. 5. 1984
OVK Jizerské a Lužické hory 3. 12. 1983
OVK Jizerské a Lužické hory 28. 5. 1983
OVK Jizerské a Lužické hory 25. 5. 1983
OVK Jizerské a Lužické hory 20. 11. 1982
OVK Jizerské a Lužické hory 5. 6. 1982
OVK Jizerské a Lužické hory 17. 10. 1981
OVK Jizerské a Lužické hory 11. 4. 1981
OVK Jizerské a Lužické hory 26. 5. 1979
OVK Jizerské a Lužické hory 7. 10. 1978
OVK Jizerské a Lužické hory 15. 4. 1978
OVK Jizerské a Lužické hory 29. 10. 1976
OVK Jizerské a Lužické hory 26. 6. 1976
OVK Jižní Morava
Zápis z jednání OVK Jižní Morava 26. 2. 2013
Zápis z jednání OVK Jižní Morava 14. 8. 2009 upřesnění a stanovení podmínek lezení v lokalitě NPR Děvín – Kotel- Soutěska - Martinka a Obří kámen (prvovýstupy s osazováním trvalého fixního jištění bez souhlasu OVK jsou zakázány, stávající havarijní fixní jištění bude postupně vyměněno za nové, správcem skal byl jmenován T. Fiala) a NPR Děvín – Kotel- Soutěska - Trůn ( prvovýstupy s osazováním trvalého fixního jištění bez souhlasu OVK jsou zakázány, správcem skal byl jmenován T. Fiala), značky na skalách zakazující lezení nebudou v termínu 1.9.- 31.10.2009 o sobotách a nedělích platné.
Zápis z jednání OVK Jižní Morava 30. 4. 2009 upřesnění podmínek lezení na Stránské skála a Rudickém propadání po udělení Výjimky
OVK Jižní Čechy
OVK Labské pískovce
Zápis z jednání mezi ČHS a NPČŠ. 13. 3. 2013
Tisková zpráva NP ČŠ k 125.výročí lezení v Českém Švýcarsku. 9. 3. 2013
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 9. 2. 2013 Intenzivnější spolupráce při využívání Skalních oblastí ČR pro evidenci nových prvovýstupů a údržby jištění. Informace o grantu Českého horolezeckého svazu na archivaci vrcholových knih. Požadavky správců oblastí na materiál.Zjednodušení podávání protokolů o prvovýstupu v oblastech zasahujících do Národního parku České Švýcarsko. Správci oblastí vypracují návrh na úpravu spravovaných skalních oblastí tak, aby lépe kopírovaly hranice Národního parku České Švýcarsko. Správce Brtníků a Kyjovského údolí, Jiří Chaloupka, nemůže z důvodu časové zaneprázdněnosti dále vykonávat správcovskou činnost. OVK LP vyzývá všechny lezce, kteří vlastní vrcholové knihy ze spravovaných oblastí, aby tyto předali vrcholové komisi (např. prostřednictvím správců oblastí).
Zápis z jednání OVK Labské pískovce a NPČŠ 10. 4. 2012 Problematika prvovýstupů v oblastech NP ČŠ.
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 19. 11. 2011 Seznam požadavků na materiál na rok 2012, se správci oblastí v Národním parku České Švýcarsko byl dohodnut postup před jednáním se Správou NPČŠ, archív vrcholových knih z oblastí OVK Labské pískovce je v Děčíně.
Zápis z jednání OVK Labské pískovce a SBB Dreaden 31. 3. 2011 Jednání mezi zástupci OVK Labské pískovce a SBB Dresden
Zápis z jednání OVK Labské pískovce a Správy NPČŠ 4. 2. 2011 Umístění informací o „pravidlech pískovcového lezení“ v terénu NP. Možnosti přístupu jednotlivých správců oblastí do I. zóny NP (mimo turisticky značené cesty). Setkání s dobrovolnými strážci v průběhu března 2011. ČHS předloží Správě NP seznam skalních objektů, u kterých navrhuje povolit horolezeckou činnost.Správci oblastí provedou ve spolupráci se strážci revizi přístupových cest ke skalním objektům a jejich proznačení. V případě závažných problémů s horolezeckou veřejností zaznamenaných v terénu NP (porušování Návštěvního řádu NP) budou strážci informovat ČHS prostřednictvím J. Pletichy.
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 20. 11. 2010
Eintrag der Sitzung der Gipfelkommission Labské Pískovce am 20.11.2010 20. 11. 2010
Zápis z jednání ČHS a CHKO LP 22. 6. 2010
Zápis ze schůzky ČHS a NPČŠ 26. 4. 2010 Požadavek na zpřístupnění objektů v lokalitě Jelení důl. Okolí Golemanení v tomto roce uzavřena. Zhodnocena spolupráce ČHS a NP/CHKO při označování hnízdišť zvláště chráněných ptáků.
TerenniPruzkumOblastiHrensko 19. 3. 2010 Zrušení lezeckých objektů Pumpař, Hraniční Terč,Převozník, Strážní Terč, ohlášení dočasné uzavírky oblasti Hřensko – část od Stříbrného rohu po potok Suchou Bělou z důvodu hnízdění ohrožených druhů (19.3. 2010 do 31.7. 2010), dohoda o další spolupráci a terénních průzkumech.
Zápis z jednání OVK Labské pískovce a NP ČŠ 1. 2. 2010 Informace o rozdělení vrcholových komisí na OVK Labské pískovce a OVK Tiské stěny, předání aktuálních kontaktů na správce skal, způsob povolování prvovýstupů na území NP České Švýcarsko: horolezec projedná a odsouhlasí navržený způsob prvovýstupu se správcem oblasti, poté se obrátí na Správu NP, která v souladu s Návštěvním řádem prvovýstup odsouhlasí (neodsouhlasí).Domluva na vzájemné spolupráci a předávání informací. Správa NP konstatovala, že z předchozího období nezaznamenala zásadní problémy s horolezci.
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 16. 1. 2010 Nové složení OVK, noví správcové skal, soupis spolupracujících oddílů, výškové limity (nové masivy minimálně 10 m, u věží minimálně 5 m z náhorní strany, platí pro všechny oblasti OVK Labské pískovce). Evidence nových cest pouze formou protokolů, prvovýstupce musí nové cesty nahlásit nejpozději do konce roku, ve kterém byl prvovýstup proveden, jinak ztratí autorství. U oblastí NP České Švýcarsko (Hřensko, Vřesová dolina, Jetřichovice, Tokáň, Kyjovské údolí, Brtníky, Všemily, Srbská Kamenice, Vysoká Lípa) je ohlašovací povinnost před prvovýstupem správci oblasti, který dá prvovýstupci potvrzení na žádost Národního parku. V oblastech Bělá, Mařeničky, Labské údolí Pravý a Levý břeh nemusí být prvovýstupy předem ohlašovány. Správce oblasti může dojistit cestu pouze se souhlasem prvovýstupce nebo při porušení zásadního přírodního jištění, který použil prvovýstupce. Správce oblasti jinak nemůže dojistit cestu, pokud to prvovýstupce nedovolil nebo nemůže. Výměny stabilního jištění a vrcholových knížek jen se souhlasem správce oblasti. Rušení cest výhradně se souhlasem příslušného správce oblasti. Při osazování stabilního jištění musí být dodržena vzdálenost od navrtáváku dle stávajících platných pravidel. Maximální vzdálenost je 30 cm. V případě nedodržení budou cesty zrušeny! Mařeničky nově pod OVK LPE. Minimální hranice mezi je stanovena dle současných pravidel 3 m jak u cest na masivy tak věže.  
Verhandlung eintrag, Klettergebietskommission Elbsandsteine 16. 1. 2010
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 3. 6. 2009 úplný zákaz používání magnézia nebo jiných chemických prostředků v PP Tiské stěny, zákaz lezení za mokra v PP Tisá na 24 hodin, výběr nových správců bude OVK konzultovat s předsedy lokálních oddílů + mnoho dalších lokálních věcí
Zápis z jednání OVK Labské pískovce s CHKO Labské pískovce 29. 5. 2009 Zákaz lezení s MG ve vyjmwenovaných sektorech, zákaz zimního lezení, zákaz lezení za deště a 48 hodin po dešti, zákaz lezení v pohorkách a podobných botách poškozujících povrch skal, jištění pouze prostřednictvím smyček, nikoli vklíněnci apod. , dělání prvovýstupů pouze po domluvě s OVK, používat jen malé, nebarevné kruhy, které jsou méně vidět.
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 20. 5. 2009 osoby správců skal, projednání magnézia v Labských pískovcích (zpřísnění pravidel v celé oblasti Labských pískovců: používání magnézia nebo jiných chemických prostředků v oblastech zasahujících do území NP České švýcarsko je zakázáno, v ostatních oblastech je používání magnézia nebo jiných chemických prostředků zakázáno mimo cesty s klasifikací IXb a vyšší, které byly vytvořeny po roce 1990).
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 15. 11. 2007
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 15. 2. 2007 A.Vopátek jako kontaktní osoba na NP ČŠ, SCHKO LP (zákaz prvovýstupů v Tisé, zákaz MG, nenatírat kruhy), podešťové limity v LP, definice boulder x věž na správci skal, personální otázky OVK,
Dopis NPČŠ předsedovi OVK Labské pískovce. 29. 3. 2006
Dopis OVK na NPČŠ 15. 3. 2006
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 23. 2. 2006
Prvovýstupy v Labských pískovcích 2005 1. 1. 2006
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 17. 2. 2005
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 19. 2. 2004
Prvovýstupy v Labských pískovcích 2003 1. 1. 2004
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 19. 2. 2003
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 15. 2. 2002
Prvovýstupy v Labských pískovcích 2001 1. 1. 2002
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 28. 2. 2001
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 25. 9. 1998
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 4. 6. 1998
Zápis z jednání OVK Labské pískovce 28. 5. 1998 rekonstrukce OVK a stanovení hlůavního cíle (návrat k dodržování Pravidel) , předseda OVK J. Švihnos
OVK Moravské pískovce
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 25. 8. 2013 Převedení Valovy skály pod správu oddílu 155. horolezeckého oddílu Vsetín. Rozhodnutím OVK z 15. 8. 2008 byla zrušena Cesta na památku Honzy Mynaříka na Valově skále. Cesta, která je vtlačená do pásu na rozpětí rukou mezi dvě klasické cesty byla dlouhodbě terčem kritiky lezců. Vzhledem k následujícímu vývoji – dojištění cest v této lokalitě pro potřeby výcviku začínajících lezců – považuje v současnosti OVK Moravské pískovce – Vsetínsko zrušení cesty za zbytečné. Rozhodnutí o zrušení cesty nechává OVK v kompetenci 155. horolezeckého oddílu Vsetín s tím, že její zrušení za současného stavu nedoporučuje.
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 17. 6. 2013
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 15. 12. 2012
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 10. 10. 2010
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 15. 5. 2008
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 10. 2. 2007
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 30. 11. 2006
Zápis z jednání OVK Moravské pískovce 21. 4. 2006
OVK Orlické hory
OVK Prachov
Zápis z jednání OVK Prachov 24. 3. 2013 Schvalování prvovýstupů, brigáda.
Zápis z jednání OVK Prachov 5. 2. 2012 Schvalování prvovýstupů, nařízení PŘEDEM NAHLAŠOVAT VŠECHNY ZAMÝŠLENÉ PRVOVÝSTUPY
Zápis z jednání OVK Prachov 11. 11. 2010 Schvalování prvovýstupů, kauza Nováci, hlášení prvovýstupů předem.
Zápis z jednání OVK Prachov 18. 4. 2010 schvalování prvovýstupů, nutnost hlásit prvovýstupy předem
Zápis z jednání OVK Prachov 22. 11. 2008 grant na přejištění, provozní poznámky k přejišťování, prvovýstup "omylem", stanoviska k prvovýstupům, dodání kruhu do JV hrany Obelisku
Zápis z jednání OVK Prachov 17. 2. 2008 Prachov jako tradiční oblast bez MG s prvovýstupy jen striktně dle Pravidel, stanoviska k prvovýstupům
OVK Praha a střední Čechy
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 7. 11. 2013
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 28. 2. 2013 Problematika lezení v oblasti Prokopského údolí, brigády v jednotlivých oblastech na úklid, jištění, přístupy a podobně (Mařenka, Červené převisy, Alkazar, Divoká Šárka, Řež, Branické skály, Lomy nad Velkou). Na vlastní žádost odstoupil z funkce místopředsedy a člena OVK L. Tvrdík. Funkci místopředsedy bude vykonávat M. Tučka. OVK obě tyto změny odsouhlasila. L. Tvrdík nadále zůstává správcem skal oblastí Holý vrch a Kozí hřbety. Dále OVK odhlasovala správcovství tam, kde správce chyběl: Skály u Kralup a v údolí Knovízského potoka - M. Tučka; Prosečnické lomy + Zbořený Kostelec (Posázaví) - M. Tučka. Postupně jsou dohledávané staré lezecké terény a informace doplňovány na SO.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 26. 11. 2012 Nový správce Čertových skal u Černolic Martin Mandák, nová cesta na Blážině stěně v Srbsku (Ondřej Běhal, posouzení na místě), oblast Prokopského údolí (Občanské sdružení rozporovalo původní rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy, odvolání řešil příslušný odbor, výsledek dopadl kladně v náš prospěch), Křivoklátsko (nevhodně řešená slaňovací místa).
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 23. 2. 2012 Nový správce Mařenky Zdeněk Ondráček. Nový správce Řeže Petr Hezina. Cedule pro Přílepskou skálue. Informace o oblasti Chabeřice. Trhací zkoušky na Srbsku. Pozemek pod Pašinkou u Kohoutova mlýna.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 20. 10. 2011
Zápis z mimořádného jednání OVK Praha a Středočeský kraj 26. 3. 2011 Vyjasnění záměrů a stanoviska ohledně Lezeckého parku (dále jen LP) v lezecké lokalitě Alkazar v Srbsku.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 26. 2. 2011 Poděkování za účast a práci na Kotýzu (vyčištěn prostor pod stěnami), Branická skála (hrozí odtrh desky v pravé části, jednání s úřady probíhá, OVK prvovýstupy na Branické skále zatím nepovolil, zakreslení zákazových značek na skále, jedná se o správě oblasti), informace k ferrátám (budování via ferrat není OVK pro Prahu a Střední Čechy podporováno), informace k lezeckému parku Alkazar (OVK potvrzuje svůj nesouhlas s vybudováním lezeckého parku v lomu Alkazar a nadále je preferováno využití klidné oblasti Středokluky, OVK podá žádost o zrušení výběrového řízení), informace o cyklostezce Alkazar, údržbu jištění zapisovat na web Skalní oblasti, informačních tabulí v oblastech, prvovýstupy Hlubočepy.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 21. 10. 2010 Akce Alkazar, dočasný zákaz vstupu do skal v Srbsku, Vyjímka z ochrany přírody (Prokopské údolí, Kozi hřbety, Bránická skála), Klettergarden - Lezecký park (OVK po dlouhé diskuzi neodsouhlasila návrh VV-ČHS k využití lokality Alkazar, upřednostňuje lokalitu Středokluky). Informační cedule, pořadavky na materiál 2011, průkazka člena vrcholové komise (správce skal).
Zápis z akce Aklazar (OVK Praha a Středočeský kraj) 1. 5. 2010 Brigáda OVK k údržbě jištění na Alkazaru pod vedením Libora Tvrdíka, přehled provedených prací s komentářem.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 13. 3. 2010 Definice geografického rozhraní působnosti OVK Praha a střední Čechy a OVK Západní Čechy.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 25. 2. 2010 Noví správci: Mařenka Josef Pokorný, Šárka: M. Tučka, vyjímky u pražských lezeckých oblastí, akce Alkazar III, školící akce na Škrovádě, lokace lezeckých objektů.
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 22. 10. 2009 Jiří Rozmajzl – správce Českého Krasu, Ondřej Sahula – člen VK Křivoklátska, akce Alkazar III, lezení v Tomáškově lomu, lezení v Šárce (M. Tučka prozatimní správce skal, stop stav pro prvovýstupy).
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 26. 2. 2009 školení na Škrovádě, nový správce Českého krasu, problém Kolín – Kutná Hora, brigáda „Alkazar III“ , úplný zákaz lezení Vraní skála – východní předskalí a Vraní skála – centrální část, akce „Přejištění v Šárce“
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 18. 9. 2008 Statuty, akce Plešivec, závady v Českém krase, požadavky na materiál 2009, diskuse
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 20. 3. 2008 materiál na údržbu, školení osazování borháků, Statuty, akce Alkazar, akce školení Škrovád, akce Plešivec
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 4. 10. 2007 plán údržby, požadavky na materiál, statuty CVK a OVK
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 8. 3. 2007 rozpočet CVK, materiál, školení správců
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 12. 10. 2006 SO, MG, odměny za práci, požadavek na metodiku údržby skal
Zápis z jednání OVK Praha a Středočeský kraj 7. 4. 2006 přehled sektorů v oblasti OVK, požadavky na materiál
OVK Severní Morava
Dohoda o horolezecké činnosti na území CHKO Beskydy mezi Správou CHKO Beskydy a ČHS 5. 6. 1996 upřesnění podmínek lezení v sektorech v zájmové oblasti CHKO Beskydy
OVK Severozápadní Čechy
Zápis z jednání OVK Severozápadní Čechy 20. 11. 2014
Zápis z jednání OVK Severozápadní Čechy 22. 11. 2011
Zápis z jednání OVK Severozápadní Čechy 25. 11. 2010 Jmenování správci oblastí v Českém středohoří (Pavel Tůma - Kreutzberk, Mravenec,Jan Masár - Rač, Filip Křivinka - Kašparák) a v Krušných horách (Milan Svinařík - Špičák u Krásného Lesa). Bořeň – L. Vörös vyjednává s orgány OP povolení lezení ve Východním prostoru Bořeně. OVK na návrh správce schválila v případě povolení lezení zákaz dělání prvovýstupů do odvolání, min. však po dobu 1 roku. V oblasti Bořeně budou instalovány 2 informační tabule s podmínkami lezení, případně dalšími informacemi. OVK na návrh správce L. Vöröse uzavírá celý Jižní prostor Bořeně pro tvorbu nových cest a variant (prvovýstupů) z důvodu vyčerpání veškerých logických linií s okamžitou platností. Ze stejných důvodů, tj. vyčerpání veškerých logických linií, schválila OVK na návrh P. Suchopárka zákaz vytváření nových cest a variant v těchto dalších oblastech spadajících do správy OVK SZ Čechy (seznam v originále textu). OVK schválila zákaz používání magnezia v oblastech Sfinga u Měděnce a na skalních útvarech nacházejících se v PP Kokrháč v oblasti Hasištejnských skal. OVK SZ Čechy zásadně nesouhlasí se zřizováním „via ferrát“ na lezeckých objektech ve všech skalních oblastech ČR. OVK SZ Čechy nesouhlasí s komerčním využíváním skalních objektů na území spadající pod správu OVK. Rovněž využívání vrcholových knih ke komerčním účelům je nepřípustné a tyto slouží výhradně k zápisu historicky dlouhodobě užívaných údajů lezeckého družstva. Jakýkoli záměr o případné využití skalního objektu ke komerčním aktivitám by měl být s předstihem konzultován se správcem oblasti, potažmo s OVK. Za komerční aktivitu se nepovažuje výcvik oddílových kroužků mládeže pod vedením instruktorů ČHS a výcvik členů HS. OVK zakazuje na skalních objektech využívání stabilního jištění pro aktivity typu slackline a přelanění z důvodu možnosti jeho poškození bez předchozí konzultace se správcem oblasti.
Zápis z jednání OVK Severozápadní Čechy 19. 11. 2009 OVK SZ Čechy rozdělena na tři subkomise: Bořeň, Krušné hory a Poohří a České středohoří. Údržbu, schvalování cest, apod. provádí za svou oblast každá subkomise samostatně. Jako celek bude OVK rozhodovat v kontroverzních či nejasných případech u význačných cest či oblastí. K 1.12.2008 byla oficiálně předána oblast Petrohradských a Kapucínských skal pod správu OVK Západní Čechy. Naopak ze Západních Čech byla pod naši správu převedena oblast Vysoký kámen v Krušných horách a Panská skála v Českém středohoří. Drtivá většina materiálu od Svazu na přejišťování byla osazena. Obrovský kus práce odvedl zejména Ladislav Vörös na Bořeni. Zbylý materiál bude doosazen přes zimu popř. v příštím roce.
Zápis z jednání OVK Severozápadní Čechy 15. 11. 2007 tři subkomise (Bořeň, Krušné hory a Poohří a České středohoří), Kapucínské skály (jednání o přesunu pod OVK Záp.Čechy), materiál, požadavky na materiál, správci v Českém Středohoří, zpřísnění pravidel v jednotlivých oblastech (prvovýstupy shora pouze se souhlasem OVK a to pouze u linií, u kterých není ani do budoucna předpoklad přelezení klasicky odspodu), Statusy OVK a CVK.
Zápis z jednání OVK Severozápadní Čechy 13. 6. 2006 nový předseda OVK (Suchopárek), složení OVK, nesloučení s OVK Labské pískovce
Zpráva o činnosti OVK SZ Čechy za období 1999 - 2004 9. 11. 2004
Vrcholová komise obl.č. XIV – České středohoří 29. 3. 2002
Vrcholová komise obl.č. XIV – České středohoří 25. 10. 2000
OVK Skály na Mužském
OVK Tisá
Zápis z jednání OVK Tisá 28. 5. 2014
Zápis z jednání OVK Tisá 25. 9. 2012 Přehlášení PP Tisá, Žádosti o prvovýstupy v PP Tisá, Schválení nových lezeckých cest, Zamítnutí nových lezeckých cest, Stanovisko k navrženým změnám pravidel lezení v pískovcích oblastech (ponechat současnou vzdálenost fixního jištění od navrtáku i směrem nahoru, snížit vzdálenost dvou cest na 2m nebo to dát do pravomoci OVK), Požadavky na materiál pro údržbu a na prvovýstupy na rok 2013, Archiv vrcholových knih v Děčíně, Omezení prvovýstupů v Ostrově (všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány na následující věže a masivy: Hříbek na hranici, Lesní kámen, Obelisk, Sírová věž, Hranol, Obr, Císař, Komorník, Nedělní věž, Hastrman, Kořenáč, Palcát, Rohová věž, Prostřední rohová věž, Západní rohová věž, Malá a Velká Ostrovská stěna, Popravčí kámen, Hamlet, Orel, Káča, Čert, Široká věž, Soudek, Turecká stěna, Netopýří stěna, Vztyčená jehla a věž, Severní a Jižní plotnová věž, Sluneční věž, Velká - , Prostření - , Malá nebeská stěna, Zelená stěna, Přepadlý blok, Mys dobré naděje, Tělocvična, Komáří v ěž, Stínovec, Soví věž, Sova, Rebeka, Tovární vrata, Mala a Velká tovární věž, Sokol, Trpaslík, Zarostlá věž, Zarostlý kužel a stěna, Panenská věž, Mrzák, Kachna, Srpnová věž, Čaroděj, Schůdná věž, Malá jehla).
Zápis z jednání OVK Tisá 4. 11. 2011 Informace o sloučení Správy CHKO Labské pískovce a Agentury ochrany přírody v Ústí nad Labem. Údržba v roce 2011 a požadavky na rok 2012. Projednány návrhy na dojištění cest (obecně obavy z dojištování cest). Schvalování nových lezeckých cest. Omezení prvovýstupu v Rájci – Ostříží stěny (případné návrhy na prvovýstupy musí být předem odsouhlaseny správcem oblasti).
Zápis z jednání OVK Tisá 23. 6. 2010 Po jednání ČHS a CHKO o PP Tiské stěny OVK stanovuje, že prvovýstupy možné jen po předchozím souhlasu příslušné OVK a zákaz magnesia. Kruhy u cest bez souhlasu OVK zůstanou, cesty budou pojmenovány neutrálně a bude u nich uvedena pouze obtížnost a popis. Nový správce pro Rájec Gerhard Tschunko.
Zápis z jednání OVK Tisá 22. 5. 2010 Projednána stížnost na chování lezců v Tisé, návrh informačního letáku, mediálním zatupováním OVK Tisá na lezeckých webech a vůči oddílům byl pověřen M. Vyleťal z HO Tisá, neoprávněně osazené kruhy, schvalování prvovýstupů.
Zápis z jednání OVK Tisá 4. 12. 2009 vznik nové OVK Tisá, materiál na údržbu v roce 2009, neoprávněně osazené kruhy
OVK Západní Čechy
OVK Českomoravská vrchovina
Výroční zpráva OVK Českomoravská vrchoviny 31. 12. 2004 změny od CHKO (hromadné outdoor aktivity se musejí předem hlásit na CHKO, údržbu skal hlásit na CHKO), přejištění skal 2004,
Zápis z jednání OVK s CHKO 31. 5. 2004 upřesnění podmínek lezení

Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR© Copyright 2004–2018 NETSYSTEM Int., a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.

Informace o reklamních plochách na serveru Skalní oblasti ČR