Sektory, skály, cesty
Sektory, skály, cesty
Vyhledávání cest
Rejstřík skal
Rejstřík cest
Fotogalerie
Geologie
Klasifikační stupnice
******
ČR  Česká republika
region  Českomoravská vrchovina
oblast  Žďárské vrchy
sektor  Černá skála
skála:
ČERNÁ SKÁLAcesty:
[1] MULISÁK, 2 (UIAA), 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil, Aleš Zavadil. Stěnkou, koutem a později žlabem na hřeben.
[2] PUKAVEC, 5 (UIAA), 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil, Aleš Zavadil. Převislou ostrou hranou vzhůru.
[3] HLINITÁ, 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil, Aleš Zavadil. Stěnkou vlevo od hrany na hřeben.
[4] BORŮVKA, 4 (UIAA), 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil, Aleš Zavadil. Svislou hranou vzhůru.
[5] ZLODĚJSKÝ KOUTEK, 3+ (UIAA), 8. 11. 1975, František Trefulka, František Roučka. Stěnkou vlevo od komína Normálky vzhůru (1 smyčka).
[6] NORMÁLKA, 2 (UIAA), Za hranou skály komínem a přes několik stupňů na vrchol.
Poznámka:neznámí lezci před rokem 1968
[7] ANTIHRANA, 5 (UIAA), 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil. Levou převislou hranou na Černou věžku.
[8] BUĎ A NEBO, 4 (UIAA), 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil. Středem jižní stěnky na Černou věžku.
[9] HALOUZKOVÁ, 4 (UIAA), 26. 6. 1977, Jiří Vostrčil.
[10] CESTA PLODNOSTI, 2 (UIAA), 16. 7. 1968, Vladimír Pipal, M. Schwarz. Levou hranou východní stěny (skoba) přímo vzhůru.
[11] PANSKÁ JÍZDA, 6 A4 (UIAA), 29. 6. 1975, M. Schwarz, Petr Bořil. Cestou plodnost (k 1. skobě), traverz doprava (ke 2. kruhu Cesty věřících), dále stěnou (smyčky) přes Hlinecký kout do Komína (ke skobě). Kousek sestoupíme a znovu traverzujeme doprava n.t. (ke 2. kruhu Vzpomínkové), mírně vzhůru přes převis k.t. (smyčka) ke kruhu a přes skobu do sedýlka.
[12] CESTA VĚŘÍCÍCH (HRANA), 6+ RP (UIAA), 5 A3 (UIAA), 15. 6. 1974, Petr Bořil, M. Schwarz. Koutem a přes převis n.t. (smyčky) na malý balkónek (k 1. kruhu), kolmou stěnkou n.t. (ke 2. kruhu) a středem věže po dobrých chytech (exponované, přes 3. kruh) na vrchol. Velmi hezká cesta.
Andělská varianta 4
Traverz (od 2. kruhu) doprava (smyčka) do komína, kterým vzhůru.
M.Schwarz 15.7.1974
[13] HOUPAČKA, 5+ A1 (UIAA), 8- RP (UIAA), 27. 6. 1980, Jindřich Šustr, Petr Bednařík . Hladkou stěnkou (několik let předtím zde byly obloukem doleva skoby) na pravý okraj římsy a vyhoupnutím na ni. Pravou částí stěny, později vhloubením k vrcholu (3 nýty, slanění z 3. kruhu Cesty věřících).
Poznámka:čistě P.Jonák
[14] HLINECKÝ KOUT, 4 A1 (UIAA), 6 RP (UIAA), 9. 1968, J. Braun, V. Hospodář. Nápadným koutem (smyčky, skoby) místy n.t. pod převis (smyčka), krok doprava a komínkem na vrchol (6 smyček).
[15] MODLITBA BYROKRATŮ, 7 RP (UIAA), 5 A3 (UIAA), 25. 4. 1976, Petr Bořil, M. Schwarz . Cesta vede pilířem mezi Hlineckým koutem a Komínem. Nástup z předskalí. Hladkou stěnkou (smyčky, k 1. kruhu), nenápadným vhloubením (smyčky, ke 2. kruhu) a členitou stěnkou do sedýlka (nýt).
Poznámka:čistě M.Rauchfuss 9.8.1992
[16] KOMÍN (JULŮV KOMÍN), 3+ (UIAA), 7. 1968, J. Slabý, V. Hospodář. Komínem dole širokým, nahoře se zužujícím a mírně převislým (skoba, smyčka) do sedýlka mezi vrcholy.
Vatianta tlouštíků
Průlez pod převisem komína.
F.Jaroš-M.Havlík 12.7.1980
[17] VIZITKA NOTORIKA, 8- RP (UIAA), 12. 9. 1992, Marek Rauchfuss, Pavel Jonák. Po hraně komína vzhůru (2 nýty).
[18] VIZITKA DIREKT, 9-/9 RP (UIAA), Stěnou přímo (2 nýty).
[19] VZPOMÍNKOVÁ (VZPOMÍNKA), 9-/9 RP (UIAA), 5- A4 (UIAA), 26. 8. 1970, Petr Bořil, M. Schwarz. In memoriam expedice Peru 1970.
Nástup na nejvyšším místě předskalí vpravo od Komína. Pomocí smyček n.t. (k 1. kruhu), přes hrot (ke 2. kruhu) a převisem do mělké spárky, kterou (smyčka, kruh) n.t. na vrchol (3 kruhy, 3 smyčky).
Poznámka:čistě P.Weisser (boulder skok od 1. kruhu)
[20] POVĚSTE JE VEJŠ, 9- RP (UIAA), Pavel Weisser. Přes 2 nýty ke 3. kruhu Vzpomínkové.
[21] ODKAZ (STARÝ ODKAZ), 8- RP (UIAA), 6- A0 (UIAA), 24. 7. 1973, Petr Bořil, M. Schwarz . Markantním převislým vhloubením (hodiny, k 1. kruhu) a spárkou (smyčka, skoba, ke druhému kruhu). Hladkou stěnkou k.t. (ke skobě) pod převis a traverz doleva na hranu (k další skobě). Zářezem (nad skobou, smyčka) pod vrcholový převis, přes něj zprava na vrchol (3 kruhy, 3 skoby, 5 smyček).
Poznámka:čistě P.Fiala, O.Fiala 17.9.1983
[22] NOVÝ ODKAZ, 8 RP (UIAA), 13. 8. 1987, P. Fiala, T. Kastner. Nástup ve spádnici 2. kruhu Odkazu. Silně převislou stěnkou vpravo do vhloubení po drobných chytech přímo ke 2. kruhu Odkazu. Hladkou stěnkou (Odkaz, ke skobě) pod převis. Přes převis k.t. (8) ke kruhu Čokiády a přes něj převislou stěnkou přímo na vrchol.
Poznámka:, cesta na vytrvalost
[23] ČOKIÁDA (CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ), 8+/9- RP (UIAA), 4+ A3 (UIAA), 23. 10. 1976, Leopold Páleníček, Petr Mocek . Přes plochý převis (k nýtu), šikmo doprava a vzhůru, zářezem na vrchol (6 nýtů a kruhů).
Poznámka:čistě P.Jonák (cesta na vytrvalost)
[24] LET KONDORA, 9- RP (UIAA), Od 2. nýtu Čokiády doprava ke 3. nýtu Kouzelných kroků, boulder.
[25] HÁČKOVAČKA (PODZIMNÍ REKVIEM, KOUZELNÉ KROKY), 7+ RP (UIAA), 3 A2 (UIAA), 23. 10. 1976, Petr Mocek, Miroslav Bena, Vladimír Těšitel . Tři nýty a slaňák.
Poznámka:čistě T.Kastner
[26] CESTA SLEPÝCH PTÁKŮ, 7+ RP (UIAA), 4 A4 (UIAA), 23. 10. 1977, J. Kohout, J. Kovařík. Nástup ve spádnici převislého pilíře (nejpřevislejší část stěny) asi 1m vlevo od Bezejmenné. Soustavou spárek a trhlin technicky velmi těžce na malý skalní hrot asi 4m nad zemí (3 smyčky). Odtud (pomocí smyčky) ke 2. skobě Bezejmenné. Dále přímo vzhůru do výrazného převislého pilířku a jím technicky velmi těžce (ke kruhu, 5 smyček). Středem pilířku nebo jeho levou hranou již lehčím terénem na vrchol (smyčky, 1 skoba, 1 kruh, 3 nýty).
Poznámka:čistě T.Kastner, P.Fiala (narovnaná varianta, silové) 13.8.1987
[27] BEZEJMENNÁ (FERNANDELOVA CESTA), 6+ RP (UIAA), 16. 7. 1968, Vladimír Pipal, Petr Bořil, M. Schwarz. Nástup ve spádnici velkého trojúhelníkovitého výlomu. Doleva ubíhajícím jemným vhloubením k.t. (ke skobě) a přes převisek (smyčky) do hladké stěnky, kterou traverz doleva (k další skobě, viditelná až při dolezu k ní). Doprava pod převis, přes který (smyčka, ke skobě) do vlastního výlomu a jeho levou stranou (skoba) do sedýlka.
[28] FERNANDEL DIREKT, 6+ RP (UIAA), Z výlomu přímo přes převisy.
[29] NAKLONĚNÝ HORIZONT, 7+ RP (UIAA), 5 A3 (UIAA), 29. 7. 1973, Leopold Páleníček, Hana Páleníčková, J. Káles. Stáloe vzhůru převislými spárami (pomocí skob a smyček) na vrchol. Obtížné, namáhavé a exponované (5 nýtů, 6 smyček, cesta na vytrvalost).
[30] MADLÁTO HRABÁTO, 7+/8- RP (UIAA), 26. 8. 2002, Marek Rauchfuss. Více způsobů přelezení (2 nýty a slaňák).
[30a] LEVÝ VARIANT, 7+ RP (UIAA),
[31] TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU, 6+ RP (UIAA), 5+ A2 (UIAA), 8. 11. 1975, František Roučka, František Trefulka . Přes stěnku na poličku a doprava (uzel, hodinky) na kyzy. Přímo vzhůru (smyčka, ke kruhu). Převislou stěnkou na lávku, 2m doleva na bloček a (pomocí skoby a nýtu) vzhůru. Šikmo doleva na vrchol. Namáhavé.
Poznámka:čistě Fiala
[32] PIETNÍ, 5+ A3 (UIAA), 23. 10. 1977, J. Kovařík, J. Kohout. Malým pilířkem odděleným výraznými spárkami 4m vzhůru, pak traverz 4m doleva ke kruhu v cestě Tři oříšky pro Popelku (3 smyčky). Odtud šikmo doleva 6m výraznou spárou (4 smyčky) na balkónek uprostřed stěny (kruh). Dále vzhůru 2m a šikmo doleva po výrazných chytech traverz přes vrcholovou část Nakloněného horizontu, vlevo od něj 2m vzhůru, k.t. vlevo do spárky a tou na vrchol.
[33] YOU NEED TRAVEX (TDK, TRAVEX DO KAPSY), 8 RP (UIAA), 26. 8. 1992, Marek Rauchfuss. Věčně zelená břicha (1 nýt, smyčky).
[34] ZMRZLÁ CESTA, 4 (UIAA), 12. 1969, J. Baborovský, P. Kovařík. Nástup vlevo od výrazného vhloubení. Přes převis přímo do spárky a tou na hřeben.
[35] TRUBAČOVA DIAGONÁLA, 4+ A3 (UIAA), 8- RP (UIAA), 18. 5. 1969, M. Schwarz, J. Petr, Vladimír Pipal, Petr Bořil . V pravé části stěny koutem přímo (ke skobě), mírně vzhůru a potom traverz doleva (skoba, smyčka) pod převis, přes který (pomocí skob) vzhůru.
Poznámka:čistě M.Rauchfuss
Zapsat prvovýstup nebo chybějící cestu:
kolik je 7*9

Poznámka: Při uvažovaném prvovýstupu na skálu, která na SO není zapsána, je dobré ještě před lezením vše zkonzultovat s místním správcem skal.
Údržba:
Stav:
Omezení lezení

Sezónní zákaz lezení
od 1.měsíce do 6.měsíce včetně.


Poznámky ke skále
Dobrý den, v hlavním seznamu pro Žďárské vrchy máte pro Černou skálu uveden celoroční zákaz lezení stejně jako pro Pohledeckou, Lisovskou atd. Ale pouze u Černé skály ale uvádíte 22 cest, což může být pro lezce zavádějící.
(Správa CHKO Žďárské vrchy / 14.01.2008 10:10:19)
Jestliže je lezení na Černé skále skutečně zakázané, pak neoznačení cest ikonou ZAKÁZANÁ CESTA byla chyba a opravil jsem to. Nicméně ze strany CHKO Žďárské vrchy by bylo dobře evidenci skal a cest doplnit o faksimile Rozhodnutí, kterým byl tento zákaz vydán, resp. odkaz na vyšší právní dokument, ze kterého nebyla udělena výjimka pro provozování horolezeckého sportu v daném sektoru.
(Zdenek Strnad, admin / 14.01.2008 19:44:28)
Aktualizace: AOPK, na žádost ČHS, povolila v roce 2016 lezení v PP Černá skála v období vždy od 1.7. do 31.12. Příslušné dokumenty jsou připojeny a skály označeny jako skály se sezónním omezením lezení. Díky těm, kdo nám to pomohli zaktualizovat.
(zstrnad / 11.08.2017 09:35:49)

Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR© Copyright 2004–2018 NETSYSTEM Int., a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.

Informace o reklamních plochách na serveru Skalní oblasti ČR