Sektory, skály, cesty
Sektory, skály, cesty
Vyhledávání cest
Rejstřík skal
Rejstřík cest
Fotogalerie
Geologie
Klasifikační stupnice
******
ČR  Česká republika
region  Jizerské hory
oblast  Jizerské hory
sektor  Jizerské hory
skála:
DOLNÍ LYSÁ SKÁLA

Obr.1: DOLNÍ LYSÁ SKÁLA, 1.11.2008, FOTO P. FAJGL


Obr.2: Klasická cesta V


Obr.3: DOLNÍ LYSÁ SKÁLA, 28.8.2008, FOTO P. FAJGL


Obr.4: DOLNÍ LYSÁ SKÁLA, 25.11.2006, FOTO P. FAJGL

cesty:
NORMÁLNÍ CESTA, I (Jizerská st.), Pěšinou od pravého okraje Z stěny až pod pravou část V stěny (sem též od S). Dvojitým žlábkem vzhůru a zprava nebo zleva na vrchol.
VÝCHODNÍ CESTA, II (Jizerská st.), Výrazným komínkem asi 4 m vzhůru, dalším šikmým komínem na vrchol.
SMRKOVÁ CESTA, III (Jizerská st.), 30. 3. 1997, Petr Prachtel. Od SV na předskalí se smrkem a zářezem v levé části SV stěny přímo na vrchol.
TAŠKAŘICE, VIb (Jizerská st.), 14. 10. 1990, Roman Balek, Petr Krulich. V levé části S stěny ke K, přes převis a spárou na vrchol.
MINIPROJEKT, VIc (Jizerská st.), 3. 11. 1991, Tomáš Kolesa. V S stěně jemnou spárkou na konec (vrtaná skoba) a mírně vlevo přes římsu ke K. Vlevo přes převis do žlábku a na vrchol.
LINKA DŮVĚRY, VIb (Jizerská st.), 15. 10. 1987, František Šída, Jiří Jíra. V kolmé SV stěně podél pukliny ke hrotu a šikmo vzhůru k levé spárce (K), tou přímo na vrchol.
SEVERNÍ HŘBET, V (Jizerská st.), 27. 6. 1989, Petr Prachtel. Vlevo od S rohu stěnkou a hranou přes vodorovnou puklinu na plošinu. Trhlinou v koutě a přímo po hřbetě k jeřábu a na vrchol.
LEVÝ ŠIKMÝ KOUT, III (Jizerská st.), 24. 11. 1984, Tomáš Kolesa, Miroslav Kolesa. Nástup z okraje průchodu spárkami na polici, z ní levým stupňovitým koutem na vrchol.
PRAVÝ ŠIKMÝ KOUT, III (Jizerská st.), Komínkem na polici, z ní doprava šikmým koutem na vrchol.
SEVEROZÁPADNÍ HRANA, VIc (Jizerská st.), 8. 8. 1990, Petr Prachtel stř. Zorka Prachtelová. Vlevo v černé stěně v průchodu nevýrazným koutem k 1. K. Vlevo při hraně na poličku a stále při hraně (2. a 3. K) přímo na vrchol.
ČERNÁ STĚNA, VIc (Jizerská st.), 5. 8. 1990, Petr Prachtel stř. Zorka Prachtelová. V průchodu z balvanu stěnou šikmo vpravo nebo obtížněji vlevo jemným sokolíkem na polici a sokolíkově k 1. K. Vpravo stěnou k puklině a zleva sokolíkem (2. K) na balkon vpravo. Výšvihem na plotnu (3. K), doleva a vzhůru na vrchol.
ČERNÁ STĚNA - VAR.SUPER, VIc (Jizerská st.), 16. 8. 1990, Petr Prachtel, Zorka Prachtelová. Od 2. K Černé stěny na polici a pomocí spodních chytů šikmo vlevo (K) do pukliny, tou ke 3. K SZ hrany a na vrchol.
STÁLE NEVOLNO, VIb (Jizerská st.), 24. 11. 1984, Tomáš Kolesa. Nástup v prvním koutu v průchodu, jím do výklenku a z něho přes převis do spárek. Těmi pod další převísek na podvrcholovou rampu. Z ní koutem nebo vlevo hranou přes K Černé stěny na vrchol.
PŘECHODOVÁ CESTA, IV (Jizerská st.), 24. 11. 1984, Tomáš Kolesa, Miroslav Kolesa. Druhým koutem na jeho konec, traverz doprava do hlinitého koutu a jím na vrchol.
ŠMIRGL, VI (Jizerská st.), 18. 8. 1986, Jan Mertlík, Jiří Hušek(2). Z průchodu mezi skalami koutem 5 m vlevo od buku, asi 4 m vzhůru a traverz po polici až ke stromu. Plotnou přes K přímo na vrchol.
ŠMIRGL - VAR, VIc RP (Jizerská st.), 28. 7. 1990, Petr Prachtel, Zorka Prachtelová. Vpravo od nástupu Šmirglu černou stěnkou po lištách šikmo vpravo na polici, vlevo přímo ke K a jako Šmirgl na vrchol.
ZA BUKEM, VIb (Jizerská st.), 11. 5. 1988, Stanislav Šilhán. Nástup jako Blesková cesta koutem na polici, traverz doleva a plotnou vpravo 3 m od Šmirglu přes dřík (osazen dodatečně) přímo na vrchol.
BLESKOVÁ CESTA, V (Jizerská st.), 24. 11. 1984, Tomáš Kolesa, Miroslav Kolesa. Nástup v posledním koutu za bukem, koutovým sokolíkem na plošinu, výšvihem na rampu. Doleva do komína, který přechází ve spáru, tou kolem břízy na vrchol.
BLESKOVÁ CESTA - VAR., V (Jizerská st.), 1986, Petr Prachtel. Po rampě doprava, drolivou hranou a po hřbetu na vrchol.
VRŠEK "V" ŽLÁBKU, VI (Jizerská st.), 1990, Zorka Prachtelová. Bleskovou cestou na polici a pod komín. Vpravo plotnou na plošinu a hladkou stěnkou ke knížce.
ŠAVLE DIRECT, VIc (Jizerská st.), 27. 8. 1990, Petr Prachtel, Zorka Prachtelová. Vpravo z průchodu převislou spárou (sokolíkem) ke K. Vlevo po krystalech, v polici vpravo vzhůru na velkou rampu, přímo výšvihem a hranou na tření na vrchol.
JESKYNNÍ PLOTNY, V (Jizerská st.), 12. 9. 1987, Zorka Prachtelová , Petr Prachtel. Vlevo od Jeskynní cesty vhloubeními v plotnách pod pilířek, tím přímo na vrchol.
SJEDNOCENÉ ROZPORY, VI (Jizerská st.), 2. 10. 1990, Petr Prachtel. Vlevo od Jeskynní cesty vhloubením v plotně na polici. Podél jemného sokolíka na další plotnu a na vrchol.
JESKYNNÍ CESTA, IV (Jizerská st.), 1985, Miroslav Peč, Radek Horák. Po levé hraně jeskyňky vzhůru, koutem přes malý převis a spárou na vrchol.
JESKYNNÍ CESTA - VAR., III (Jizerská st.), Nad prvním schodem Jeskynní cesty vpravo za roh, výše vlevo komínkem na blok a na vrchol.
VŘESOVÝ ŽLÁBEK, V (Jizerská st.), 26. 5. 1988, Petr Prachtel. Z jeskyňky vpravo pod převisem na plošinu, vlevo mělkým koutem do sedélka a výšvihem přes pecku přímo ke knížce.
ŽLAB, III (Jizerská st.), Od břízy převislou stěnou do žlabu a jím lehce na ochoz.
OYBINSKÁ CESTA, V (Jizerská st.), 10. 5. 1987, Miroslav Peč stř. Radek Horák. Vlevo od Klasické cesty přes hodiny a břízu na plošinu a ke K. Vpravo žlábkem a již lehce na rampu.
OYBINSKÁ CESTA - VAR, V (Jizerská st.), 29. 6. 1993, Od K Oybinské cesty vlevo plotnou k bříze.
KLASICKÁ, V (Jizerská st.), 31. 10. 1986, Jiří Jíra stř. František Šída. V levé části V stěny plotnou pod kout a jím přes několik stupňů ke K pod převisem. Zleva plotnou k sokolíku a nad převis do plotny, tou pak na ochoz. Dále kolmou stěnkou k bříze a šikmou spárou vzhůru přes dva výšvihy k vrcholu.
KLASICKÁ CESTA - VAR., V (Jizerská st.), 26. 9. 1993, Zorka Prachtelová. Z ochozu hranou vlevo od krystalové stěnky.
KLASICKÁ CESTA - VAR.RAMPOU, IV (Jizerská st.), 31. 10. 1986, Jiří Jíra, František Šída. Od K rampou vpravo na V hranu.
PLOTNOVÁ VARIANTA, VI (Jizerská st.), 31. 10. 1986, Jiří Jíra, František Šída. Středem plotny vzhůru pod převis (jištění), doleva do vhloubení a třením dále přes římsu ke K.
DRAČÍ HŘBETY, VIc (Jizerská st.), 2. 7. 1993, Zorka Prachtelová stř. Petr Prachtel. Vpravo od Klasické cesty plotnou pod převislý výšvih (jištění), obtížně ke dříku a nevýrazným hřbetem plotny na plošinu Klasické cesty. Vlevo k šikmému zářezu (jištění), plotnou (dřík) a po hřbetě na ochoz Normální cesty. Hranou Krystalové stěny a dolezem Klasické cesty.
STARÁ ÚDOLNÍ, II (Jizerská st.), Pásem drnů a stromků na rampu.
VELKÁ PLOTNA, V (Jizerská st.), 13. 11. 1986, Jiří Jíra stř. František Šída. Od úpatí plotnou kolem suchého stromu ke K a přímo vzhůru po krystalech na konec rampy.
VELKÁ PLOTNA - 1. VARIANTA, V (Jizerská st.), 13. 11. 1986, Jiří Jíra stř. František Šída. Nástup plotnou a zleva ke K.
VELKÁ PLOTNA - 2. VARIANTA, VI (Jizerská st.), 13. 11. 1986, Jiří Jíra stř. František Šída. Plotnou od nástupu V hrany šikmo vlevo ke spárce a jí vlevo ke K.
VELKÁ PLOTNA - 3. VARIANTA, V (Jizerská st.), 13. 11. 1986, Jiří Jíra stř. František Šída. Od kruhu plotnou zprava přímo k vrcholu.
VELKÁ PLOTNA - 4. VARIANTA, IV (Jizerská st.), 13. 9. 1988, Petr Prachtel. 2,5 m vlevo od K lišejníkovou plotnou na polici, vlevo dolů, středem plotny pod převisy, žlábkem doprava a jako Východní hrana na vrchol.
VELKÁ PLOTNA - 5. VARIANTA APLIT, V-VI (Jizerská st.), 19. 9. 1989, Petr Prachtel. Z údolí pr. částí plotny přes žílu, výše jako 3. var.
VÝCHODNÍ HRANA, IV (Jizerská st.), 31. 10. 1986, Jiří Jíra, František Šída. Na V hranu zleva plotnou od úpatí (nebo přímo) a stále podél hrany vzhůru. Z rampy spárou a přes několik stupňů k vrcholu.
"V" ŽLÁBEK, VIII (Jizerská st.), 27. 5. 2012, Petr Prachtel. Vpravo od buku na odštěp, sokolíkově k dříku a vzhůru na polici. Jako Vršek "V" žlábku na vrchol.
Poznámka:Původní projekt P. Prachtel + Z. Prachtelová, 1986/1990.
projekt
VARIANTA TRAVERZ, VIc (Jizerská st.), Petr Prachtel. Od kruhu cesty Šavle direct traverz ve spáře doleva do Bleskové cesty a tou na vrchol.
OKAMŽITĚ A STŘELHBITĚ, VIIb (Jizerská st.), 20. 10. 2002, Václav Šatava ml., Luděk Šlechta, Stanislav Šilhán. Vpravo od cesty "Stále nevolno" stěnou k BH a přímo na balkon, libovolně na vrchol. Protokol o prvovýstupu
???, projekt
???, projekt
ODJIŠTĚNÁ, VI (Jizerská st.), 9. 9. 2017, Jan Maděra , Zuzana Maděrová. Nástup jako Šmirgl a z traverzu (2 až 3 metry vlevo od plotny Šmirglu) přes 3 BH na vrchol. projekt
Zapsat prvovýstup nebo chybějící cestu:
kolik je 1*0

Poznámka: Při uvažovaném prvovýstupu na skálu, která na SO není zapsána, je dobré ještě před lezením vše zkonzultovat s místním správcem skal.
Údržba:
Stav:
Poznámky ke skále

Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR© Copyright 2004–2018 NETSYSTEM Int., a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.

Informace o reklamních plochách na serveru Skalní oblasti ČR