Aktuální lezecké podmínky
jsou vypnuty.
Radar
(ČHMÚ)
Numerický model
ALADIN (ČHMÚ)
Norská předpověď
Sektory, skály, cesty
hledat:
 Aktuální lokální omezení lezení na skalách ČR
Sektory,skály,cesty
Správci skal, VK, dokumenty VK
Pravidla lezení pro
nepískovcové skály
v ČR
Pravidla lezení pro
pískovcové skály
v ČR
Zákazy
používání magnezia
na skalách ČR
Zjistíte-li někde problém, tak neváhejte, skálu nebo cestu dohledejte
v Přehledu sektorů, skal a cest a tuto informaci tam zapište!
Aktuální informace lezcům
archív
Souhlas s provozováním horolezectví na území Českého ráje pro roky 2017 - 2021.
(16.2.2017 diskuse)

Již jen za měsíc a půl(!) vypukne pískovcová sezóna, a proto je dobře připomenout, co nového přináší Souhlas s provozováním horolezectví na území Českého ráje.

Hlavní novinkou je, že kromě Čertovy ruky se všude smí lézt již od 1.dubna, na druhou stranu stále platí zákaz lezení na mokrém písku, zákaz poškozování skal, zákaz používání Mg (vyjma Pantheonu). Zvláště je zakázáno lezení "top rope" (s výjimkou centrálního Pantheonu), lanové družstvo by mělo mít max. 5 osob. Detaily viz. kompletní text dokumentu.

Veškeré informace jsou přeneseny do popisů sektorů na SO a budou k dispozici i datových balíčcích pro novou verzi mobilní aplikace.
Jak je to vlastně s plochami se zákazy lezení v Jizerských horách.
(13.2.2017 diskuse)

Po světově unikátních pískovcových oblastech Českého ráje, Labských pískovců a okolí Adršpachu jsou Jizerské hory, co do počtu skal a rozlehlosti, bezesporu naší nejvýznamnější nepískovcovou lezeckou oblastí.

Lezení v Jizerských horách není plošně omezeno (jako například v Českém ráji), ovšem s výjimkou území NPR Jizerskohorské bučiny (dále jen NPR), kde je naopak lezení pod přísnou regulací a kontrolou .

Určitou zvláštností je, že NPR Jizerskohorské bučiny nejsou jednolitou ohraničenou plochou, ale je tvořena celkem pěti samostatnými plochami. A jako na potvoru právě tam, kde jsou ty nejlepší skály, jak jinak ...

Regulace lezení ze strany CHKO Jizerské hory v podstatě říká toto:

- mimo NPR není lezení a objevování nijak omezeno,

- na území NPR je lezení z principu zakázáno,

- uvnitř(!) území NPR je ale 
vytyčeno několik ploch (to jsou ty polygony nebo linie v Povolení), kde je lezení a objevování povoleno, přičemž povolení pro tyto plochy platí buď celoročně (skály) nebo jen sezónně (ledopády),

- kromě toho jsou ještě vyjmenovány skály, na které je lezení povoleno, i když leží uvnitř NPR.


V čem je tedy problém? Problém je v tom, že definice zakázaných a povolených ploch dle Příloh k poslednímu Povolení (viz. Jizerské hory, odtud je vše stáhnutelné) jsou v terénu jaksi z ruky a definice ploch ve formátu XLS se souřadnicemi polygonů jako latitude, longitude je pro 99,9% lezců zcela neuchopitelná.

Pak se stalo, že kdosi "objevil" a "vystrojil" novou skálu uvnitř NPR, ale mimo nedaleký povolený polygon a hned byl problém. Vyřešilo se to diskusí a vysvětlením a ne zlobou a nenávistí, na těchto drobnostech se přece jen ukazuje, že se po sametové revoluci posouváme správným směrem.

Diskuse probíhala dle tohoto scénáře:

A: "Udělali jste skálu v zakázaném území!"
B: "A jak mám vědět, že jsem v zakázaném území?" 

A: "Musíš si to zjistit v přílohách k Povolení, je to tvoje povinnost!"
B: "Myslel jsem, že tam je to povoleno ...."

A: "Povolené polygony jsou přece jasně určené v Příloze, není co řešit!"
B:  kouká do Přílohy
B: "A co je to ten polygon a co mám kur... dělat s tím latitude a longitude?"


Objektivně vzato, tak CHKO ze svého pohledu udělala vše, co mohla (mapy, definice), ale lezecká veřejnost to neuměla použít.

Proto jsme na žádost CHKO do připravované nové verze mobilní aplikace Skalní oblasti ČR přidali novou funkcionalitu zobrazování ploch NPR a povolených polygonů uvnitř ploch NPR přímo jako vrstvu v mapách. Tím by tedy mělo být jednoznačně jasné, v jakém území právě teď jsem a podle toho se taky chovat.

Jsme si přitom vědomi toho, že dnes hodně lezců "smartfouny" ještě nemá a bude jim to tak stejně k ničemu, ale celé SO a spolupráce s AOPK a jejími CHKO je orientována na budoucnost a toto je určitě ten správný směr.


A nyní na příkladech ukazujeme, jak to vypadá v reálu (níže použité obrázky jsou jen ilustrativní, finální hranice polygonů v JH budou ještě upřesněny):

Příklad 1: Červená plocha NPR (tam se nesmí) + zelené plochy uvnitř NPR (tam se smí) + zelená ikona skály uvnitř NPR, ale tato skála je v seznamu povolených skal


Příklad 2: červená ikona skály v zakázaném území ... tyto skály na žádost CHKO nebudou ukazovány (resp. budou evidovány na pozadí, ale nebudeme je ukazovat), toto je tedy jen pro ilustraci


Příklad 3: Mimo zelenou plochu povoleného polygonu je zde světle zelená čára (linie), kterou je uvnitř NPR povolen úzký pruh skal (obvykle skalní hřeben dané délky se šířkou ne více jak 25m)


Příklad 4: Fialové polygony uvnitř vymezují ledopády (pozor, platí jen za dobrých ledových podmínek), ve finální verzi budou pochopitelně modré

Zdeněk Strnad

 
Nové poznámky ke skalám
přehled

Prachovské skály / Babinec / LOUPEŽNÍK : LOUPEŽNÍK
Celoroční zákaz lezení, jako v celé Dračí rokli.
zapsal: M@ra (25.2.2017 18:24:19)
Prachovské skály / Babinec / LOUPEŽNÍK : LOUPEŽNÍK
opraveno
zapsal: mstrnad (25.2.2017 19:38:10)
Prachovské skály / Babinec / LOUPEŽNÍK : LOUPEŽNÍK
Máro, ozvi se prosím emailem, potřebujeme si ujasnit, které skály patří do Dračí rokle.
zapsal: zstrnad (26.2.2017 12:20:59)
Nové poznámky k cestám
přehled
Prachovské skály / Babinec / BABINSKÝ: STARÁ CESTA - 1.VAR.
opraveno
zapsal: mstrnad (25.2.2017 19:36:02)
Prachovské skály / Babinec / KONVALINKOVÁ VĚŽ: KOMÍNOVÁ CESTA
opraveno
zapsal: mstrnad (25.2.2017 19:33:59)
Jizerské hory / Jizerské hory / ZAHRADNÍ STĚNA - AMETYST: KRYSTALOVÁ CESTA
Díky za poznámku... dáme do pořádku.
zapsal: mstrnad (25.2.2017 18:24:45)
Jizerské hory / Jizerské hory / ZAHRADNÍ STĚNA - AMETYST: KRYSTALOVÁ CESTA
Obr. 1 není z Krystalové, ale direktu třetí části Bohatýrské trilogie (cca VIb) - přímo ve spádnici kruhu.
zapsal: JHml. (24.2.2017 12:29:12)
Nové nebo editované sektory

Český ráj / Skály na Mužském:  VALEČOV  zapsal: zstrnad (26.2.2017 18:40:07)
Český ráj / Severní oblasti Českého Ráje:  BEZDĚČÍNSKÝ HŘEBEN  zapsal: zstrnad (26.2.2017 18:17:04)
Jizerské hory / Skály v údolí Jizery:  ČEDIČOVÁ SKÁLA NA VRCHU KÁČOV  zapsal: zstrnad (26.2.2017 8:52:48)
Jizerské hory / Skály v údolí Kamenice:  SKALICE U DRŽKOVA  zapsal: zstrnad (26.2.2017 6:59:57)
Jizerské hory / Skály v údolí Jizery:  KOZINEC  zapsal: zstrnad (26.2.2017 6:57:56)
Český ráj / Severní oblasti Českého Ráje:  SUCHÉ SKÁLY  zapsal: zstrnad (23.2.2017 14:07:40)Nové nebo editované skály

Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  STĚNY U JESKYNĚ - M  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  HLAVNÍ STĚNY - M  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  TRAŤMISTR  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  ZASTRČENÁ - M  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  PROSTŘEDNÍ VĚŽ  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  DVOJHRBÁ STĚNA - M  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  HORNÍ VĚŽ  (zstrnad,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Bezděčínský hřeben :  POSLEDNÍ STĚNA  (zstrnad,26.2.2017)
Labské údolí / Labe - levý břeh :  QAC - M  (z aplikace,26.2.2017)
Skály v údolí Jizery / Čedičová skála na vrchu Káčov :  KÁČOV - M  (zstrnad,26.2.2017)
+ dalších 10 editovaných skal za D - 4 ...Nové nebo editované cesty
Labské údolí / Labe - pravý břeh / JEŘABINA:  KONTAKTNÍ CESTA  Písk.Sasko Xb RP,  Robert Hes,  3.9.2015 (anonym,26.2.2017)
Labské údolí / Labe - pravý břeh / JEŘABINA:  SMYK  Písk.Sasko Xb RP,  Robert Hes,  3.9.2015 (anonym,26.2.2017)
Severní oblasti Českého Ráje / Betlémské skály / KACHNIČKA:  ŽELEZNÝ KOMÍN  JPK II ,  Marek Honců,  23.4.2016 (anonym,26.2.2017)
Kokořínský důl / Skály u Harasova / PŠOVSKÁ VĚŽ:  KOMÍNOVÁ CESTA  JPK III ,  Marek Honců, Matěj Morava,  21.7.2016 (anonym,26.2.2017)
Prachovské skály / U Mouřenína / MOUŘENÍN:  JIŽNÍ PRAVÁ SPÁRA  JPK VIIb ,  František Pašta, K. Hlaváč,  21.7.1952 (zstrnad,25.2.2017)
Prachovské skály / Skálý v okolí Starého hrádku a Nového hrádku / POHANSKÁ VĚŽ:  JIŽNÍ CESTA  JPK V ,  František Pašta, Losos, Dyntarová, Pilař,  12.5.1956 (zstrnad,25.2.2017)
Prachovské skály / Skalní město / SLON:  SEVERNÍ CESTA - ZMRZLINOVÁ - VAR.  JPK VII ,  J. Hulle, František Pašta, P. Podsedník, P. Břich,  5.7.1959 (zstrnad,25.2.2017)
Prachovské skály / Skalní město / BERTOVA VĚŽ - SEVERNÍ:  SEVERNÍ STĚNA  JPK VI ,  František Pašta, L. Andr,  7.7.1948 (zstrnad,25.2.2017)
Prachovské skály / Skalní město / KRÁKORKA:  JIŽNÍ SPÁRA  JPK VIIb ,  Z. Pospíšil, František Pašta,  30.6.1947 (zstrnad,25.2.2017)
Prachovské skály / Krkavčí skály / KŘIŽKOVSKÉHO VĚŽIČKA:  ZÁPADNÍ CESTA  JPK V ,  František Pašta, L. Andr,  17.6.1949 (zstrnad,25.2.2017)
+ dalších 183 editovaných cest za D - 4 ... Nově připojené fotky skal

DŽBÁN
(Skály pod Rálskem (Vranovské skály)):
DŽBÁN
(Skály pod Rálskem (Vranovské skály)):
sax
DŽBÁN
(Skály pod Rálskem (Vranovské skály)):
VK (Vladimír "Hlína" Vršovský, 2013)
DŽBÁN
(Skály pod Rálskem (Vranovské skály)):
KÁČOV - M
(Čedičová skála na vrchu Káčov):
KORUNA JESKYNĚ
(Labe - pravý břeh):
KORUNA JESKYNĚ (Labe - pravý břeh), foto z aplikace White
HORNÍ JESKYNNÍ VĚŽ
(Labe - pravý břeh):
HORNÍ JESKYNNÍ VĚŽ (Labe - pravý břeh), foto z aplikace White
KORUNA JESKYNĚ
(Labe - pravý břeh):
KORUNA JESKYNĚ (Labe - pravý břeh), foto z aplikace White
ZAHRADNÍ STĚNA - AMETYST
(Jizerské hory):
AMETYST, 2_2009_ FOTO P. FAJGL
ZAHRADNÍ STĚNA - JESKYNNÍ BLOK
(Jizerské hory):
JESKYNNÍ BLOK, 2_2009, FOTO P. FAJGL
ZAHRADNÍ STĚNA - MALÁ PLOTNA
(Jizerské hory):
MALÁ PLOTNA, 2_2009, FOTO P. FAJGL
KORAK
(Chléviště):
Foto P. Fajgl
KORAK
(Chléviště):
Foto P. Fajgl
KORAK
(Chléviště):
Foto P. Fajgl
BOULDROVÁ OBLAST POD ZAHRADNÍ STĚNOU
(Jizerské hory):
nákres bouldrů T. Kolesa
BOULDROVÁ OBLAST POD ZAHRADNÍ STĚNOU
(Jizerské hory):
nákres bouldrů T. Kolesa
OLTÁŘ
(Jizerské hory):
nákres T. Kolesa
MOLO
(Jizerské hory):
nákres - T. Kolesa
OKRAJOVÁ
(Jizerské hory):
nákres T. Kolesa
PODSVĚTÍ
(Jizerské hory):
nákres T. Kolesa... (aktualizovaná klasifikace)
HROMOVÁ VĚŽ
(Jizerské hory):
nákres T. Kolesa
ŠOLCOVA STĚNA - M
(Jizerské hory):
nákres T. Kolesa
ŠOLCŮV JEHLAN
(Jizerské hory):
nákres T. Kolesa
IVANOVA OBLÁ JEHLA
(Labe - pravý břeh):
IVANOVA OBLÁ JEHLA (Labe - pravý břeh), foto z aplikace White
ZAHRADNÍ STĚNA - STARÁ PLOTNA
(Jizerské hory):
STARÁ PLOTNA NÁSTUP, 2009, FOTTO P. FAJGL

 Nově připojené fotky cest

PRAVÁ CESTA
(KÁČOV - M - Čedičová skála na vrchu Káčov):

ÚDOLNÍ HRANA
(KÁČOV - M - Čedičová skála na vrchu Káčov):

ZBABĚLÁ VARIANTA PILÍŘE
(HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY - Suché skály):

SVATBOHÝL
(KAZATELNA - Suché skály):

VÝPRODEJ
(SMRČINOVÁ VĚŽ - M - Suché skály):

AGRESIVNÍ MOTÝL
(HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY - Suché skály):

ZLATÉ ČASY
(VĚŽ MILANA ČERNÉHO - Suché skály):

VARIANTA MÍRU NAZDAR
(HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY - Suché skály):

ZELENEJ ALEŠ
(HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY - Suché skály):

SOKOLÍ STĚNA - MOTÝLÍ VAR.
(SOKOLÍ VĚŽ - Suché skály):

TO JE ŠUMÁK
(HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ PŘEDSKALÍ - M - Suché skály):

JARNÍ FRUSTRACE
(STŘEDNÍ VĚŽ - JIŽNÍ PŘEDSKALÍ - M - Suché skály):

PODZIMNÍ OPTIMISMUS
(STŘEDNÍ VĚŽ - JIŽNÍ PŘEDSKALÍ - M - Suché skály):

ŠÍLENĚ SMUTNÁ MARUŠKA
(ALABASTROVÁ VĚŽ - M - Suché skály):

DVA MODRÉ KROUŽKY
(SOKOLÍ VĚŽ - Suché skály):

SOLITER (DOBRŮV NÁPAD)
(SOKOLÍ VĚŽ - Suché skály):

NA SVĚTĚ JE NĚKDY KRÁSNĚ
(PRVNÍ LOM - Údolí Lužnice pod Táborem):
Na světě je někdy krásně; Boháč Jiří; 2017
BOHATÝRSKÁ TRILOGIE
(ZAHRADNÍ STĚNA - KOUTOVÁ PLOTNA - Jizerské hory):
STŘEDNÍ ČÁST BOHATÝRSKÉ TRILOGIE, 2_2009, FOTO P. FAJGL
KRYSTALOVÁ CESTA
(ZAHRADNÍ STĚNA - AMETYST - Jizerské hory):
AMETYST, KRYSTALOVÁ C., 2_2009_ FOTO P. FAJGL
SLÁVIE
(ZAHRADNÍ STĚNA - ÚZKÁ PLOTNA - Jizerské hory):
ÚZKÁ PLOTNA, C. SLAVIE, 2_2009, FOTO P. FAJGL
SLÁVIE
(ZAHRADNÍ STĚNA - ÚZKÁ PLOTNA - Jizerské hory):
ÚZKÁ PLOTNA, C. SLAVIE, 2_2009, FOTO P. FAJGL

Nové Protokoly o prvovýstupu
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Suché skály / HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY:  AGRESIVNÍ MOTÝL  JPK VIIIc ,  Petr Slanina, Alena Švadleňáková,  12.7.2009 (zstrnad,25.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Suché skály / HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY:  VARIANTA MÍRU NAZDAR  JPK VIIIb ,  Petr Slanina, Alena Švadleňáková,  13.6.2009 (zstrnad,25.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Suché skály / HLAVNÍ VĚŽ - JIŽNÍ STĚNY:  ZELENEJ ALEŠ  JPK VIII ,  Petr Slanina, O. Rypl, S. Šilhán,  1.5.2006 (zstrnad,25.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Suché skály / VĚŽ MILANA ČERNÉHO:  ZLATÉ ČASY  JPK VIIIb ,  Petr Maršíček, Tomáš Ther,  18.6.2009 (zstrnad,25.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / ŠOLCOVA STĚNA - M:  VARIANTA DYNAMO  Jizerská st. VIb ,  Tomáš Kolesa,  4.9.1999 (mstrnad,23.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / ŠOLCOVA STĚNA - M:  JURSKÝ PARK  Jizerská st. VIc ,  Tomáš Kolesa,  4.9.1999 (mstrnad,23.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / GRUNT:  FARMÁŘSKÁ HRANA  Jizerská st. III ,  Tomáš Kolesa,  20.4.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / OVČÍ SKÁLY:  BY-PASS  Jizerská st. VIc ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  3.5.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / OVČÍ SKÁLY:  SRDCOVKA  Jizerská st. VIb ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  3.5.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / OVČÍ SKÁLY:  POŽÍRAČ OVCÍ  Jizerská st. V ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  1.6.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / OVČÍ SKÁLY:  CESTA ČERNÝCH OVCÍ  Jizerská st. VI ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  1.6.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / OVČÍ SKÁLY:  CESTA VČELÍCH MEDVÍDKŮ  Jizerská st. V ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  1.6.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / OVČÍ SKÁLY:  NEMESIS  Jizerská st. VIc ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  5.7.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Jizerské hory / Jizerské hory / VYŠEHRAD:  ŠEMÍKOVA POMSTA  Jizerská st. VI ,  Tomáš Kolesa, Miloslav Zatloukal,  10.8.2014 (mstrnad,22.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Kalich / PÉRKO:  ĎÁBELSKÉ VÝHONKY  JPK VI ,  Ondřej Sojka, Źaneta Hanušová, Petr Slanina,  2.7.2015 (zstrnad,18.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Skály na Mužském / Příhrazská údolíčka / POVĚTRNÍK - M:  HASAČERT  JPK VI ,  Josef Koudelka, Markéta Koudelková,  9.4.2015 (jkoudelka,18.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Skály na Mužském / Příhrazská údolíčka / FREDY - M:  LOVCI LEBEK  JPK VI ,  Josef Koudelka,  24.9.2005 (jkoudelka,18.2.2017)
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Suché skály / STARTOVNÍ VĚŽ - M:  CESTOU KOLEM  JPK VI ,  Petr Waller, Josef Koudelka,  16.10.2010 (kturpis,17.2.2017)
 Novinky v pohledech do historie

Další nové nebo editované karty lezců:

Andr L., Hlubuček J., Hybnerová M., Rypl O., Šilhán S., Ther Tomáš,
 Nově připojená videa lezců


 Žofka Zdeněk


 Co je nového okolo (-48 hodin)?

Alex Txikon je opět pod Everestem a jde nahoru

Bask Alex Txikon, který se pokouší o zimní výstup na Everest bez kyslíku, se včera vrátil po týdnu odpočinku v Káthmandu do základního tábora. Dnes vyrazil na prohlídku trasy do C1 ledopádem Khumbu, aby zjistil, zda je třeba něco opravit. Informoval ...

 lezec.cz (26.Feb.2017)
10boy v Brně vyhrál Adam Ondra

10boy v Brně vyhrál Adam Ondra, jak informoval na Instagramu. Porazil Martina Stráníka, který se vrátil z pracovní cesty na Antarktidě, což se zjevně podle Adama odrazilo na jeho síle. Adam svým výkonem poprvé překonal hranici 10000 bodů. Tolik ...

 lezec.cz (25.Feb.2017)
Boulder Bar Praha: dvakrát závody - děti a dospělí - 4.3. a 18.3.2017

Pražský Boulder Bar pořádá v nadcházejících dnech dva závody. Příští sobotu 4.3. závod pro děti a 18.3. závod pro dospělé. Bambini Contest - 1. kolo dětského závodu v roce 2017 První březnový víkend poměří v Boulder Baru své síly děti a mládež na ...

 lezec.cz (25.Feb.2017)
Rysy v zimě. Díky Horalko!

CLIMBING GUIDE Před rokem jsem ani nepomyslel, že bych lezl v zimních podmínkách na nějaký kopec, ale dnes už jsem horami tak pohlcen, že jsem zkrátka musel někam vypadnout. Absťák byl dlouhý.

 horydoly.cz (25.02.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů

Volby se blížíValná hromada ČHS, na které se bude volit celé vedení včetně disciplinární a revizní komise. Dejte si do kalendáře 25. března jako důležitý den pro budoucnost spolku horolezců.

 horyinfo.cz (25.Feb.2017)
Wide Boyz: Spradventure - Trailer

V létě 2016 mě oslovilo vedení české Wild Country s tím, že „Široký Kluci“ mají přijet jako hosté na fesťák do Teplic a jestli bych neudělal krátký filmek dokumentující jejich případné lezení… Sám jsem vcelku zapálený pro spáry a vždycky mě ...

 lezec.cz (26.Feb.2017)
Kamýk u Švihova - Lokální oblast

Jedná se o menší buližníkové skály nedaleko Švihova v Západních Čechách. Pod skálou (Kamýk) je malá vesnička, nad níž se nachází pahorek se skalnatým vrcholem. Vrcholek, který se z přístupové strany jeví jen jako větší pahorek je ve skutečnosti ...

 lezec.cz (26.Feb.2017)

Mobilní aplikace
Základní informace o mobilní aplikaci Skalní oblasti ČR

Skalní oblasti ČR

 • Systematická evidence skalních objektů a lezeckých cest na území ČR

 • Informace o aktuálních lezeckých podmínkách na pískovcových skalách ČR

 • Informace o aktuálních dočasných omezeních lezení na skalách ČR

 • Systematická podpora činností správců skal

 • Platforma pro všeobecnou komunikaci lezecké veřejnosti na témata, týkající se skal ČR, jejich údržby a dění kolem nich. • Skalní oblasti ČR, jako off-line aplikace pro mobilní platformy, je již uvařena (podrobnosti zde)!
 • Administrace
  Zde jste byli zvyklí na vstup do administrace a nejednou tu nic není. Nepodléhejte panice, pro přihlášení použijte link "Přihlásit se" v pravém horním rohu.
  Databáze
  916 skalních sektorů
  14239 skalních objektů
  Dynamika počtu skal
  79085 evidovaných cest
  Dynamika počtu cest
  196 správců dababáze
  6999 záznamů o údržbě skal
  9423 fotek skal a cest
  1097 bibliografických záznamů
  485 lezeckých deníků
  949 protokolů
  253 správců skal
  222 zápisů CVK,OVK

  Potřebujete-li něco opravit
  nebo poradit, ozvěte se na
  zstrnad@netsystemas.com


  Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR | 
  © Copyright 2004–2017 NETSYSTEM Int., a. s. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.